EuroSecom - Elektronický manuál IS EuroSecom

Eurosecom od firmy EDcom s.r.o. je Internetový ekonomický informačný system a kompletný manažérsky informačný systém .
Program Finančné podvojné a jednoduché účtovníctvo Eurosecom zabezpečuje všetky činnosti potrebné pre pohodlné vedenie účtovnej agendy. Automatické účtovanie a tlač pokladničných dokladov, pokladničnej knihy, faktúr a ostatných účtovných dokladov, vytváranie kompletných účtovných a štatistických výkazov vo formáte PDF.
Internetový webový program Mzdy a personalistika Eurosecom od firmy EDcom, spracujú kompletnú mzdovú a personálnu agendu od vyplatných pások a pracovných zmlúv jednotlivých zamestnancov až po mzdové a evidenčné listy alebo štatistické výkazy a výkazy TREXIMA .
Internetový webový program Doprava zabezpečí tlač záznamov o prevádzke vozidiel, faktúrovanie dopravy, vedenie knihy jázd a cestovných príkazov až po automatické vytváranie Súhrnov za vozidlá a autopark a sledovanie normovanej a skutočnej spotreby vozidiel.
Internetový webový program Sklady zabezpečujú tlač príjemok a výdajok materiálu, tovar či iných zásob a kompletnú evidenciu skladových kariet a zostáv pre efektívne riadenie skladov.
Internetový webový program Dlhodobý majetok a drobný majetok Eurosecom od firmy EDcom zabezpečí kompletnú evidenciu majetku .
Internetový webový program Výroba poskytne ekonomické a výrobne operácie o rozpracovaných i hotových zákazkách a vyhodnotí náklady a tržby výroby.
Internetové analýzy poskytnú manažérom komplexný pohľad na rentabilitu činnosti firmy a podiel jednotlivých zamestnancov, stredísk či zákaziek na zisku či nákladoch celej firmy.

Prihlásenie do informačného systému : www.eurosecom.sk

Ovládanie a funkcie informačného systému Eurosecom .

Obsah

Všeobecné ovládanie IS EuroSecom Video manuál Všeobecné ovládanie IS EuroSecom
Podvojné Finančné účtovníctvo,saldokonto,DPH Video manuál Podvojné Finančné účtovníctvo,saldokonto,DPH
Mzdy a Personalistika Video manuál Mzdy a Personalistika
Jednoduché Finančné účtovníctvo,saldokonto,DPH Video manuál Jednoduché Finančné účtovníctvo,saldokonto,DPH
Sklad Video manuál Sklad
Faktúry
Doprava a kniha jázd Video manuál Doprava
Cestovné príkazy
Dlhodobý majetok Video manuál Dlhodobý majetok

Všeobecné ovládanie IS EuroSecom

Návrat na Obsah

Program je optimalizovaný pre webový prehliadač Internet Explorer verziu 6.0 a vyššiu a pre ovládanie a správnu funkciu programu vyžadujeme používať tento browser. Pre správnu funkciu programu musí Váš browser podporovať Javascript a Ajax skriptovanie . Pre zobrazenie zostáv a výstupov vo formáte PDF musíte mať na vašom počítači nainštalovaný program Adobe Reader vo verzii 7.0 a vyššej . Konzultujte tieto požiadavky s Vášim správcom webu .
Celá komunikácia v programe je šifrovaná špeciálnou metódou , ktorá zabezpečuje maximálnu ochranu Vaších dát . Každé Vaše prihlásenie do programu je zaznamenané a monitorované a preto venujte ochrane Vášho prístupového mena a hesla , ktoré je jedinou cestou do programu , maximálnu pozornosť . V žiadnom prípade ho nikomu nedávajte .Ak máte nového kolegu v práci , poproste Vášho správcu webu aby mu vytvoril vlastné meno a heslo , v žiadnom prípade mu nedávajte Vaše .
Prístup ku každému bodu v menu programu je kontrolovaný a správca Vášho webu môže nastaviť individuálne pre každého užívateľa prístup k jednotlivým častiam informačného systému .
Z programu sa odhlásite tak , že ukončíte Váš webový prehliadač ( krížikom v pravom hornom rohu ) . Keď odchádzate od Vášho počítača v žiadnom prípade nenechávajte spustený program , vždy radšej vypnite všetky pootvárané okná informačného systému aj keby ste mali odísť len na chvíľu .
Program spustíte vo webovom prehliadači tak , že napíšete do adresného riadku prehliadača názov vášho webového servera napríklad takto www.eurosecom.sk
Objaví sa úvodné okno so žiadosťou Vášho prístupového mena a hesla , ktoré Vám pridelil Váš správca webu . Po správnom prihlásení sa objaví úvodné menu programu .

Podsystém , v ktorom chcete pracovať vyberiete kliknutím myšou na príslušný obrázok alebo text , z ponuky. Program EuroSecom je multiverzia , takže v ňom môžete na jednom webovom priestore spracovávať viac firiem , ku ktorým máte povolený prístup. Po zvolení podsystému skontrolujte poprípade zmeňte firmu a účtovný mesiac , ktoré chcete spracovávať . Zmeniť tieto parametre môžete kliknutím na odkaz Firma: a Účtovné obdobie: na základnom menu podsystému .
Keď vyberiete položku z menu nahrávania dokladov ( faktúry , pokladničné doklady ) program vždy otvorí najprv zoznam už nahratých dokladov , ktorý vyzerá následovne pre odberateľské faktúry :

Vyhľadávanie
ÚčetDoklad - FaktúraDátum/UME OdberateľSTR - ZÁKHodnota TlačUpravZmažOrigOzn
31100 71002 - 71002 28.07.2008 31414699 Secom s.r.o. 1 - 101 5950.00 Tlač vybraného dokladu HTML Tlač vybraného dokladu PDF Úprava vybraného dokladu Vymazanie vybraného dokladu
31100 71001 - 71001 24.07.2008 34567844 Geona s.r.o. 1 - 101 144.00 Tlač vybraného dokladu HTML Tlač vybraného dokladu PDF Úprava vybraného dokladu Vymazanie vybraného dokladu
Strana:1 Celkom položiek/strán v celej tabulke:2/1

V tomto zozname môžete potom nahrávať nové doklady , upravovať , mazať , uložiť do PDF alebo tlačiť staršie doklady.
V zoznamoch dokladov ( faktúry , príjemky , výdajky , pokladničné doklady atď. ) program ponúka vždy len doklady nastaveného účtovného mesiaca a následujúcich ( účtovný mesiac prideľuje dokladu program na základe zadaného dátumu pri nahrávaní dokladu ) . Ak chcete upravovať či tlačiť doklad zo staršieho mesiaca než je aktuálne nastavený nájdete ho prostredníctvom hľadania dokladov zadaním jeho čísla alebo inej podmienky alebo zmeníte účtovný mesiac .

Pri zadávaní údajov do vstupných formulárov program kontroluje formát hodnôt , ktoré očakáva a pri problémoch Vás upozorní červeným výpisom , ktorý
vyzerá asi takto :
Dátum musí byť v tvare DD.MM.RRRR,DD.MM alebo DD napríklad 21.10.2008 , 21 program doplni na 21.1.2008;

Kliknutím do formulárovej položky a opravením chybnej hodnoty sa upozornenie stratí .

O správnom uložení zadaných dát alebo vykonaní nejekej operácie Vás program informuje prostredníctvom výpisu , ktorý vyzerá asi takto:
Záhlavie DOK=41006 upravené

Medzi jednotlivými položkami vstupného formulára prechádzate kliknutím myšou do položky , ktorú chcete vypĺňat , tabulátorom alebo vo formulároch, ktoré sú v svojej hlavičke označené ikonkou EnterNext = v tomto formuláry po zadaní hodnoty položky a stlačení Enter program
    prejde na vstup ďalšej položky EnterNext po potvrdení hodnoty klávesou Enter program preskočí na ďalšiu vstupnú položku , poprípade ak je posledná uloží celú vetu .

Vo vstupných formulároch sú ikonky alebo obrázky , ktoré majú určitú funkciu , ktorú vyvoláte kliknutím ľavého tlačítka myši na túto ikonku alebo obrázok . Keď presuniete kurzor myši nad ikonku alebo obrázok objaví sa Vám popiska funkcie, ktorú vyvoláte kliknutím . Týmto spôsobom Vás program informuje o funkciách , ktoré sú vo formulároch zabudované a ktoré Vám uľahčia prácu s programom . Touto ikonkou pri vstupnej popiske vo formulároch Význam položky Vás program informuje o význame položky alebo aké hodnoty môžete do položky zadávať .

Pred výstupom zostáv vo formáte HTML na tlačiareň nastavte si vo vzhľade stránky v IExploreri okraje hore,dole,vpravo i vľavo na hodnotu 15 . Tlač na výšku alebo šírku nastavte podľa popisu v hlavičke stránky so zostavou Tlač-V alebo Tlač-Š . Výstupné zostavy , ktoré program ponúka vo formáte PDF , používajú nastavenia tlače programu AdobeReader a nemusíte nič nastavovať .


Pred tým než začnete nahrávať doporučujem aby ste si prečítali dokumenty :

Čo nové , tipy a triky a Správy pre užívateľov a pozreli si dostupné video pre naše programy na www.eurosecom.sk Video manuál Všeobecné ovládanie

Dozviete sa mnoho užitočných rád a typov ako efektívne a jednoducho pracovať v našom programe .Návrat na Obsah