Mzdy a personalistika

Základom programu sú formuláre pre zadávanie údajov o zamestnancoch , trvalé mzdové položky a mesačné položky miezd .
Po ich naplnení program umožňuje spracovať následujúce mzdové zostavy:
-výplatná páska pozrite si vzor v PDF
-mincovka a výplatná listina pozrite si vzor v PDF
-mesačný výkaz pre Sociálnu poisťovňu pozrite si vzor v PDF
-mesačná príloha pre Sociálnu poisťovňu pozrite si vzor v PDF
-mesačný výkaz pre Zdravotnú poisťovňu pozrite si vzor v PDF
-mesačná príloha pre Zdravotnú poisťovňu pozrite si vzor v PDF
-príkazy na úhradu miezd a odvodov , vrátane exportu do Vášho InternetBankingu
-ďalšie dôležité mzdové zostavy

Pre ročnú mzdovú agendu program eviduje údaje a vytvára pre Vaše potreby :
-mzdový list zamestnanca pozrite si vzor v PDF
-evidenčný list zamestnanca
-potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti a preddavkoch dane pozrite si vzor v PDF
-ročné zúčtovanie dane z príjmu a ZP
-rôzne štatistické zostavy

V personálnej oblasti program ponúka na tlač všetky základné personálne dokumenty :
-pracovnú zmluvu
-dohodu o vykonaní práce
-dohodu o pracovnej činnosti
-výpoveď z pracovného pomeru
-ďalšie personálne dokumenty, všetky môžete upravovať podľa vlastných predstáv a program automaticky dopĺňa údaje o firme a zamestnancovi

Program automaticky vytvára štatistický výkaz TREXIMA :

Ovládanie programu je jednoduché a bez problémov ho zvládnu mzdoví profesionály i úplní začiatočníci .

Návrat na obsah

A. Ako začať ???

Skôr než začnete nahrávať doklady musíte nastaviť parametre programu Mzdy a naplniť základné číselníky programu . Všetky parametre a číselníky máte prístupné aj priamo z nahrávacích vstupných formulárov cez operatívnu lištu , ale je vhodné pri číselníkoch zauvažovať o hodnotách do nich zadávaných preto doporučujem vytvoriť si číselníky spomínané nižšie skôr než začnete nahrávať prvé doklady
1. Parametre programu Mzdy
V menu zvoľte |Mzdy|->|Nastavenia a služby|->|Parametre programu Mzdy|

DPH č.1: 10 DPH č.2: 19 DPH č.3: 5 DPH č.4: 22
Mena č.1: Sk Mena č.2: Eur Kurz 1/2: 30.1260

Musíte nastaviť základné parametre programu Mzdy:
1.Sadzby DPH = program pozná štyry sadzby v prípade , že nie ste plátca DPH môžu byť nulové
2.Mena č. 1 = do 31.12.2008 Sk
3.Mena č. 2 = do 31.12.2008 Eur , od 1.1.2009 tieto hodnoty vymeníte
4.Kurz 1/2 = konverzný kurz

2. Údaje o firme
V menu zvoľte |Mzdy|->|Číselníky a údržba|->|Údaje o firme|

IČO: 31514699 DIČ: 2020376402 IČDPH: SK2020376402
Názov firmy: GEOTEX a.s.
Sídlo ulica: Dlhá 521
Sídlo PSČ: 90501 Sídlo mesto: Senica
Telefón: 034 6514421 Fax: 034 6514456 Web: www.geotex.sk
Email 1: ada@geotex.sk Email 2 ada2@geotex.sk Email 3 ada3@geotex.sk
Banka 1 účet: 704546 Banka 1 IBAN: SK56020000000070456 Banka 1 NUM: 0200
Banka 1 názov: VUB Banka 1 sídlo: Senica
Banka 2 účet: 262578907 Banka 2 IBAN: SK56110000000262573 Banka 2 NUM: 1100
Banka 2 názov: TB Banka 2 sídlo: Senica
Banka 3 účet: 2345678 Banka 3 IBAN: SK56747474774747477 Banka 3 NUM: 0900
Banka 3 názov: SLSP Banka 3 sídlo: Senica
Registrovaný: OR Trnava vložka 6789/T

V tomto bode programu musíte nastaviť všetky údaje o Vašej firme .

3. Všeobecné číselníky
Program umožňuje dopĺňat číselníky v priebehu nahrávania dokladov , pre začiatok treba aby každý číselník obsahoval aspoň jednu vetu s nenulovými položkami .

V menu zvoľte |Mzdy|->|Číselníky a údržba|->|Číselník IČO| a nahrajte aspoň jedno IČO.
V menu zvoľte |Mzdy|->|Číselníky a údržba|->|Číselník stredísk| a nahrajte aspoň jedno stredisko.
V menu zvoľte |Mzdy|->|Číselníky a údržba|->|Číselník zákaziek| a nahrajte aspoň jednu zákazku.
V menu zvoľte |Mzdy|->|Číselníky a údržba|->|Číselník skupín| a nahrajte aspoň jednu skupinu.
V menu zvoľte |Mzdy|->|Číselníky a údržba|->|Číselník stavieb| a nahrajte aspoň jednu stavbu.


11. Po zadaní údajov podľa popisu v bodoch 1 až 10 ste pripravený pre nahrávanie údajov o zamestnancoch a spracovanie evidencie miezd
V menu zvoľte |Mzdy|->|Vstup dát|->|Údaje o zamestnancoch| , program zobrazí vstupný formulár pre zadávanie personálnych údajov o zamestnancoch ,údajov o sociálnom a zdravotnom poistení , údajov o daňových náležitostiach zamestnanca , bankovom účet pre odvod mzdy a ďalších údajov.
Pre zadávanie mesačnej mzdy zvolte z menu programu |Mzdy|->|Vstup dát|->|Nahrávanie mesačnej mzdy| , program zobrazí vstupný formulár pre zadávanie mzdových položiek zamestnanca - dovolenky , nemocenské výplaty , prémie ....
Po nahratí týchto údajov môžete spracovať mzdové zostavy pre vybraný mesiac .


Pred tým než začnete nahrávať doporučujem aby ste si prečítali dokumenty :

Čo nové , tipy a triky a Správy pre užívateľov a pozreli si dostupné video pre naše programy na www.eurosecom.sk Video manuál Všeobecné ovládanie

Dozviete sa mnoho užitočných rád a typov ako efektívne a jednoducho pracovať v našom programe .Návrat na obsah