Doprava

Program Doprava umožňuje nahrávať a tlačiť Záznamy o prevádzke motorových vozidiel a Dodacie listy na dodaný prepravovaný materiál alebo služby a doklady o nákupe PHM . Z týchto dokladov môžete jedným kliknutím myši vytvoriť odberateľskú alebo vnútropodnikovú faktúru alebo doklad z registračnej pokladnice . Vytvorené odberateľské faktúry môžete jedným kliknutím myši uhradiť pokladničným dokladom .
Z nahratých a vytvorených dokladov program automaticky vytvára Mesačný súhrn o prevádzke vozidiel , Výkaz o práci vodičov , Prehľad o nákupe PHM , Prehľad o nákladoch a výnosoch vozidiel , Normovanú spotrebu za vozidlá a ďalšie zostavy a prehľady .
Program doprava ďalej umožňuje spracovať Knihu jázd pre osobné vozidlá Vašej firmy .

Návrat na obsah

A. Ako začať ???

Skôr než začnete nahrávať doklady musíte nastaviť parametre programu Doprava a naplniť základné číselníky programu . Všetky parametre a číselníky máte prístupné aj priamo z nahrávacích vstupných formulárov cez operatívnu lištu , ale je vhodné pri číselníkoch zauvažovať o hodnotách do nich zadávaných preto doporučujem vytvoriť si číselníky spomínané nižšie skôr než začnete nahrávať prvé doklady
1. Parametre programu Doprava
V menu zvoľte |Doprava|->|Nastavenia a služby|->|Parametre programu Doprava|

DPH č.1: 10 DPH č.2: 19 DPH č.3: 5 DPH č.4: 22
Mena č.1: Sk Mena č.2: Eur Kurz 1/2: 30.1260
Následujúce číslo:
Príjmového pokl.dokladu: 1007 Výdajového pokl.dokladu: 2003
Následujúce číslo:
Odber.faktúry: 58002 Dodacieho listu: 59003 Vnútropodnikovej faktúry: 57003
Záznamu o prev.vozidla: 56021 Reg.pokladnice: 11018 Objednávky: 55001 Predfaktúry: 98002
Druh faktúry: 1 0=textová, 1=službová, 2=tovarová
Zaokrúhlenie faktúry: 0 0=zaokrúhli na 1, 1=zaokrúhli na 0.1, 2=zaokrúhli na 0.01
Hlavná pokladnica: 21100 zadajte číslo účtu
Popis riadku v STZ: 0 0=nie,1=áno
Dop.stredisko: 60
Dop.zákazka: 6000

Musíte nastaviť základné parametre programu Doprava:
1.Sadzby DPH = program pozná štyry sadzby v prípade , že nie ste plátca DPH môžu byť nulové
2.Mena č. 1 = do 31.12.2008 Sk
3.Mena č. 2 = do 31.12.2008 Eur , od 1.1.2009 tieto hodnoty vymeníte
4.Kurz 1/2 = konverzný kurz
5.Následujúce čísla odberateľských , dodávateľských,pokladničných dokladov a záznamu o PV = program automaticky čísluje doklady od týchto hodnôt , nesmú byť nulové
6.Druh faktúry = druh faktúry 0=textová, 1=službová, 2=tovarová v programe DOPRAVA treba nastaviť na hodnotu 1
7.Zaokrúhlenie faktúry = program pred vytlačením faktúry zaokrúhli hodnotu DPH na 0.1 Sk a celkovú hodnotu faktúry podľa nastavenia v parametroch 0=zaokrúhli na celé 1, 1=zaokrúhli na 0.1, 2=zaokrúhli na 0.01
8.Hlavná pokladnica = pri automatickom vytvorení pokladničného dokladu k faktúre ju program nastaví ako pokladnicu do alebo z ktorej sa uhrádza faktúra .
9.Popis riadku v STZ = ak zadáte hodnotu 1 program ku každému riadku záznamu o PV umožní nahrať textový riadok , kde môžete zadávať ľubovoľný text napríklad od kiaľ = kam bola doprava vykonaná.
10.Dopravné stredisko a zákazka = musi byť v číselníkoch stredísk a zákaziek a program ich používa ako predvolené pri
nahrávaní dokladov v záhlaví , môžete ich samozrejme pri nahrávaní dokladov meniť

2. Údaje o firme
V menu zvoľte |Doprava|->|Číselníky a údržba|->|Údaje o firme|

IČO: 31514699 DIČ: 2020376402 IČDPH: SK2020376402
Názov firmy: GEOTEX a.s.
Sídlo ulica: Dlhá 521
Sídlo PSČ: 90501 Sídlo mesto: Senica
Telefón: 034 6514421 Fax: 034 6514456 Web: www.geotex.sk
Email 1: ada@geotex.sk Email 2 ada2@geotex.sk Email 3 ada3@geotex.sk
Banka 1 účet: 704546 Banka 1 IBAN: SK56020000000070456 Banka 1 NUM: 0200
Banka 1 názov: VUB Banka 1 sídlo: Senica
Banka 2 účet: 262578907 Banka 2 IBAN: SK56110000000262573 Banka 2 NUM: 1100
Banka 2 názov: TB Banka 2 sídlo: Senica
Banka 3 účet: 2345678 Banka 3 IBAN: SK56747474774747477 Banka 3 NUM: 0900
Banka 3 názov: SLSP Banka 3 sídlo: Senica
Registrovaný: OR Trnava vložka 6789/T

V tomto bode programu musíte nastaviť všetky údaje o Vašej firme .

3. Všeobecné číselníky
Program umožňuje dopĺňat číselníky v priebehu nahrávania dokladov , pre začiatok treba aby každý číselník obsahoval aspoň jednu vetu s nenulovými položkami .

V menu zvoľte |Doprava|->|Číselníky a údržba|->|Číselník IČO| a nahrajte aspoň jedno IČO.
V menu zvoľte |Doprava|->|Číselníky a údržba|->|Číselník stredísk| a nahrajte aspoň jedno stredisko.
V menu zvoľte |Doprava|->|Číselníky a údržba|->|Číselník zákaziek| a nahrajte aspoň jednu zákazku.
V menu zvoľte |Doprava|->|Číselníky a údržba|->|Číselník skupín| a nahrajte aspoň jednu skupinu.
V menu zvoľte |Doprava|->|Číselníky a údržba|->|Číselník stavieb| a nahrajte aspoň jednu stavbu.

4. Druhy vozidiel
V menu zvoľte |Doprava|->|Nastavenia a služby|->|Druhy vozidiel| a nahrajte tieto položky číselníka Druhov vozidiel. Z týchto položiek potom môžete vyberať pri nahrávaní vozidiel .

Export do XML súboru
DruhNázovParametre 1Parametre 2 UpravZmaž
1 Autožeriav 1 1 Zmaž
10 Valník 1 1 Zmaž
2 Sklápač 1 1 Zmaž
3 Domiešavač 1 1 Zmaž
4 Cisterna 1 1 Zmaž
5 Autobus 1 1 Zmaž
6 Osobné vozidlo 1 1 Zmaž
7 UDS 1 1 Zmaž
8 Rýpadlo 1 1 Zmaž
9 Prípojné vozidlo 1 1 Zmaž

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.
Význam v programe má hlavne druh=9 čo je prípojné vozidlo . Vozidlá z číselníka vozidiel s nastaveným druhom vozidla = 9 , program ponúka pri nahrávaní záznamov o PV v položkách o "Prípojných vozidlách" .


5. Zoznam vozidiel
V menu zvoľte |Doprava|->|Nastavenia a služby|->|Zoznam vozidiel| a nahrajte aspoň jednu položku číselníka vozidiel. Z týchto položiek potom môžete vyberať pri nahrávaní záznamov o PV .

Strana:1 Celkom položiek/strán v celej tabulke:1/1
ŠPZPopisZnačka, typPodvozok UpravZmaž
SE667AB Domiešavač Tatra T148 Úprava údajov o vozidle Cenník vozidla Normovaná spotreba vozidla Zmaž
ŠPZ: SE676AJ Popis: kombi Značka: Skoda Typ: Octavia
Druh vozidla: Úžitková hmotnosť v tonách: Druh pohonu: MN
Číslo podvozku: 11223hdhdh7676 Číslo motora: 5464gdgd7726236
Stredisko: Zákazka: Sadzba DPH: 19
Stav PHM litre 30 Stav PHM Sk 1200 Tachometer Km 12000
Uloženie fotografie do databázy Foto: Fotografia Uloženie ŠPZ do databázy ŠPZ: ŠPZ Uloženie technického preukazu do databázy TP:
 

Po kliknutí na ikonku Úprava údajov o vodičovi môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty . Kliknutím na ikonky Foto,ŠPZ alebo TP môžete vkladať obrázky vozidla , jeho ŠPZ a technického preukazu do databázy .
Stredisko a zákazka = stredisko a zákazka tržieb a nákladov na vozidlo.
Sadzba DPH = sadzba DPH pri faktúrovaní dopravy vozidla.
Stav PHM litre a Sk = stav PHM v nádrži vozidla k počiatku roka.


6. Zoznam vodičov
V menu zvoľte |Doprava|->|Nastavenia a služby|->|Zoznam vodičov| a nahrajte aspoň jednu položku číselníka vodičov .

Strana:1 Celkom položiek/strán v celej tabulke:1/1
Os.čísloMeno, PriezviskoBydliskoTelefón, e-mail UpravZmaž
1 Ján Novák , Senica Úprava údajov o vodičovi Zmaž
Osobné číslo: * Meno: * Priezvisko: * Titul:
Bydlisko - ulica: Číslo: PSČ: Mesto:
Telefón: E-mail: Uloženie fotografie do databázy Foto: Uloženie občianskeho preukazu do databázy OP: Uloženie vodičského preukazu do databázy VP:
Rodné číslo: / Dátum narodenia:
Číslo OP: Číslo VP:
Dátum škol.vodičov:
Školenia:
Osvedčenia:
Pridelené vozidlo:
 

Po kliknutí na ikonku Úprava údajov o vodičovi môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty . Kliknutím na ikonky Foto,OP alebo VP môžete vkladať fotografiu vodiča , naskenovaný občiansky preukaz a vodičský preukaz do databázy .


7. Druhy PHM
V menu zvoľte |Doprava|->|Nastavenia a služby|->|Druhy PHM| a nahrajte aspoň jednu položku číselníka druhov PHM .

DruhNázovParametre 1Parametre 2 UpravZmaž
BEN Benzín 1 1 Zmaž
MN Motorová nafta 1 1 Zmaž
Strana:1 Celkom položiek/strán v celej tabulke:2/1

Po kliknutí na ikonku môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty .

8. Platobné karty na PHM
V menu zvoľte |Doprava|->|Nastavenia a služby|->|Platobné karty na PHM| a nahrajte aspoň jednu položku číselníka Platobné karty na PHM .

DruhNázovParametre 1Parametre 2 UpravZmaž
1 Platobná karta 1 1 1 Zmaž
Hornak Jan Platobna karta Hornak Jan c.1234987 1 1 Zmaž
Strana:1 Celkom položiek/strán v celej tabulke:2/1

Po kliknutí na ikonku môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty .

9. Služby a neskladové položky
V menu zvoľte |Doprava|->|Nastavenia a služby|->|Služby a neskladové položky| a nahrajte aspoň jednu položku číselníka Služieb a neskladových položiek. Z týchto položiek potom môžete vyberať pri zadávaní položiek faktúry alebo dodacieho listu .

Export do XML súboru Vzhľad webstránky služieb
Č.službyNázov služby Sadzba DPHPCena bez DPHPCena s DPHMJ T1 => zaškrtnuté budú vo WEB ponuke T2T3ObrázkyUpravZmaž
1 Doplňujúce informácie na WEB stránku Doprava a žeriav 19 10.00 11.90 km 0 0 0 Uloženie obrázku A do databázy Uloženie obrázku B do databázy Uloženie obrázku C do databázy Uloženie obrázku D do databázy Zmaž
2 Doplňujúce informácie na WEB stránku Doprava betón 19 40.00 47.60 km 0 0 0 Uloženie obrázku A do databázy Uloženie obrázku B do databázy Uloženie obrázku C do databázy Uloženie obrázku D do databázy Zmaž
3 Doplňujúce informácie na WEB stránku Stavebné práce 19 1.00 1.20 0 0 0 Uloženie obrázku A do databázy Uloženie obrázku B do databázy Uloženie obrázku C do databázy Uloženie obrázku D do databázy Zmaž

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.
Položka "T1" zaškrtnutie slúži na označenie položiek číselníka , ktoré budú prezentované na webovej ponukovej stránke , ktorá je súčasťou programu Faktúry .
Doplňujúce informácie o každej položke číselníka na WEB stránku môžete doplniť cez ikonku Doplňujúce informácie na WEB stránku pri názve položky .
Ku každej položke číselníka môžete doplniť 4 obrázky vo formáte PDF,JPG,BMP,GIF alebo PNG , ktoré budú prezentované na webovwj stránke . Obrázky doplníte cez ikonky Uloženie obrázku A do databázy
Položky "T2,T3" sú zatiaľ nevyužité.
V tomto číselníku môžete nastaviť aj popis webovej ponukovej stránky , ktorá je súčasťou tohoto programu a umožní Vám prezentovať Vaše výrobky a služby na Internete .

10. Druhy odberateľských dokladov
V menu zvoľte |Doprava|->|Nastavenia a služby|->|Druhy odberateľských dokladov| a nahrajte typy odberateľských dokladov , ktoré budete v programe používať .

DruhNázov Typ Položka Druh faktúry 1=odberateľská faktúra, 2=dodací list, 3=vnútropodniková faktúra,
 11=odber.faktúra DOPRAVA, 12=dodací list DOPRAVA, 13=vnútropodniková faktúra DOPRAVA,
 14=predfaktúra DOPRAVA ParametreVSTRVZAKCFAK UpravZmaž
31100 Materiálová faktúra 1 31100 0 0 0 Zmaž
31110 Službová faktúra 1 31110 0 0 0 Zmaž
31160 Faktura DOPRAVA 11 31160 60 6000 0 Zmaž
88801 Dodací list 2 88801 0 Zmaž
88802 Vnútropodniková faktúra 3 88802 2 201 0 Zmaž
99901 Dodací list DOPRAVA 12 99901 0 0 0 Zmaž
99902 Vnútropodniková faktúra DOPRAV 13 99902 60 6000 0 Zmaž
99903 Predfaktúra Doprava 14 99903 0 0 0 Zmaž

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.
Druh dokladu = u odberateľských faktúr , doporučujem číslo odberateľského účtu , u dodacích listov , predfaktúr a vnútropodnikových faktúr nejaké celé číslo s rovnakým počtom miest ako účet odberateľských faktúr.
Typ dokladu = Položka Druh faktúry 1=odberateľská faktúra, 2=dodací list, 3=vnútropodniková faktúra 11=odber.faktúra DOPRAVA, 12=dodací list DOPRAVA, 13=vnútropodniková faktúra DOPRAVA, 14=predfaktúra DOPRAVA .
Parameter = zadajte číslo odberateľského účtu používaného v účtovníctve.
VSTR,VZAK = u vnútropodnikových dokladov výnosové stredisko a zákazka , nákladové stredisko a zákazka sa zadáva pri tvorbe dokladu do záhlavia.
CFAK = zatiaľ nevyužité.

11. Nastavenie reg.pokladnice
V menu zvoľte |Doprava|->|Nastavenia a služby|->|Nastavenie reg.pokladnice| a nastavte parametre registračnej pokladnice , ktorú budete v programe používať .

DKP 1122334455 Adresa predajne: Priemyselný tovar , Dlhá ulica 786 , Senica , 90501
Číslo dokladu v dni: 1 Číslo dennej uzávierky: 2 Číslo mesačnej uzávierky: 2
Text na začiatku dokladu: Zľava na všetok tovar 20% .
Text na konci dokladu: Ďakujeme za návštevu !!!!

Po kliknutí na tlačítko "Upraviť údaje" môžete upravovať parametre registračnej pokladnice.


12. Po zadaní údajov podľa popisu v bodoch 1 až 11 ste pripravený pre nahrávanie dokladov a spracovanie evidencie dopravy
V menu zvoľte |Doprava|->|Vstup dát|->|Záznamy o prevádzke vozidiel| , program zobrazí zoznam záznamov oPV a stačením tlačítka "Nový doklad" môžete začať nahrávanie . Podobne ostatné druhy dokladov.

13. Evidencia knihy jázd osobných vozidiel
Program umožňuje viesť knihu jázd pre osobné vozidlá Vašej firmy . Osobné vozidlá nahrajte do Zoznamu vozidiel
|Doprava|->|Nastavenia a služby|->|Zoznam vozidiel|
Osobné vozidlo označíte položkou DRUH=6 , pre výpočet fakturovanej ceny ak jazdíte pre odbarateľov nastavte cenu v Sk na kilometer bez nákladu a pre výpočet normovanej spotreby nastavte spotrebu v litroch na 100 kilometrov bez nákladu .
Vodičov nahrajte do Zoznamu vodičov
|Doprava|->|Nastavenia a služby|->|Zoznam vodičov|
Tým máte program pripravený pre nahrávanie záznamov o prevádzke vozidiel oPV
|Doprava|->|Vstup dát|->|Záznamy o prevádzke vozidiel|
Po nahratí záznamov oPV môžete zobraziť,upravovať a tlačiť Knihu jázd
|Doprava|->|Informácie a výstupy|->|Kniha jázd osobných vozidiel|
Program zobrazí knihu jázd pre vybrané vozidlo, ktorá vyzerá asi takto .

Kniha jázd za 10.2008 - vozidlo SE 676AJ Octavia Combi Vytlačiť vo formáte PDF Prepočet upravenej knihy jázd FIR2 Agrostav a.s. 2008
Dátum Doklad Poznámka Tachometer stav Ubehnuté Km Nákup PHM litre Spotreba PHM litre Zostatok PHM litre Druh dopravy
25.10.08  So Tlač vybraného dokladu 1009 Senica 10207 35 32.00 0
26.10.08  Ne Tlač vybraného dokladu 1012 10207 40.00 50.00 22.00 0
26.10.08  Ne Tlač vybraného dokladu 1012 Senica-Skalica 10275 68 22.00 0
27.10.08  Po 0 10275 22.00 0
28.10.08  Út Tlač vybraného dokladu 1013 10275 22.00 0
29.10.08  St 0 10275 22.00 0
30.10.08  Št Tlač vybraného dokladu 1016 10275 100.00 10.00 112.00 0
30.10.08  Št Tlač vybraného dokladu 1016 10295 20 112.00 1
30.10.08  Št Tlač vybraného dokladu 1016 senica-skalica 10395 100 112.00 0
31.10.08  Pi 0 10395 112.00 0
    Celkom za mesiac 10395 395 160.00 68.00 112.00


Každý záznam oPV je v zostave reprezentovaný riadkom o nákupe a spotrebe PHM a riadkami o vykonanej doprave s počtom ubehnutých kilometrov , textovým popisom jazdy a počtom jázd . V stĺpci Doklad môžete zobraziť celý záznam pomocou kliknutia na ikonku Vytlačiť vo formáte PDF alebo upravovať záznam oPV pomocou kliknutia na ikonku Zobrazenie a úprava knihy jázd . Aby sa úpravy v zázname oPV prejavili v knihe jázd kliknite po úprave záznamu a zhasnutí jeho okna na ikonku Prepočet upravenej knihy jázd v hlavičke knihy jázd . Pomocou ikonky Vytlačiť vo formáte PDF , vytlačíte knihu jázd pre vybrané vozidlo a obdobie vo formáte PDF .
Pre každé vozidlo môžete ďalej zobraziť a tlačiť Prehľad o spotrebe PHM
|Doprava|->|Informácie a výstupy|->|Prehľad o spotrebe PHM|
Ak jazdíte pre zmluvných odberateľov a v Záznamoch oPV nahrávate IČO odberateľa pri každej jazde , program umožňuje vytlačiť z nahratých záznamov oPV odberateľskú faktúru
|Doprava|->|Fakturácia|->|Vytvorenie odberateľskej faktúry|
Jazdy pre vlastnú spotrebu označte Vaším IČOm a druhom dopravy DDOP=1 ostatná . Dopravu pre vlastú firmu môžete ešte rozčleniť podľa strediska a zákazky v zázname oPV a tak ako odberateľskú dopravu ju môžete vnútropodnikovo faktúrovať |Doprava|->|Fakturácia|->|Vytvorenie vnútropodnikovej faktúry|


Pred tým než začnete nahrávať doporučujem aby ste si prečítali dokumenty :

Čo nové , tipy a triky a Správy pre užívateľov a pozreli si dostupné video pre naše programy na www.eurosecom.sk Video manuál Všeobecné ovládanie

Dozviete sa mnoho užitočných rád a typov ako efektívne a jednoducho pracovať v našom programe .Návrat na obsah