EuroSecom - Čo nové v IS EuroSecom, tipy a triky

Eurosecom od firmy EDcom s.r.o. je Internetový ekonomický informačný system a kompletný manažérsky informačný systém .
Program Finančné podvojné a jednoduché účtovníctvo Eurosecom zabezpečuje všetky činnosti potrebné pre pohodlné vedenie účtovnej agendy. Automatické účtovanie a tlač pokladničných dokladov, pokladničnej knihy, faktúr a ostatných účtovných dokladov, vytváranie kompletných účtovných a štatistických výkazov vo formáte PDF.
Internetový webový program Mzdy a personalistika Eurosecom od firmy EDcom, spracujú kompletnú mzdovú a personálnu agendu od vyplatných pások a pracovných zmlúv jednotlivých zamestnancov až po mzdové a evidenčné listy alebo štatistické výkazy a výkazy TREXIMA .
Internetový webový program Doprava zabezpečí tlač záznamov o prevádzke vozidiel, faktúrovanie dopravy, vedenie knihy jázd a cestovných príkazov až po automatické vytváranie Súhrnov za vozidlá a autopark a sledovanie normovanej a skutočnej spotreby vozidiel.
Internetový webový program Sklady zabezpečujú tlač príjemok a výdajok materiálu, tovar či iných zásob a kompletnú evidenciu skladových kariet a zostáv pre efektívne riadenie skladov.
Internetový webový program Dlhodobý majetok a drobný majetok Eurosecom od firmy EDcom zabezpečí kompletnú evidenciu majetku .
Internetový webový program Výroba poskytne ekonomické a výrobne operácie o rozpracovaných i hotových zákazkách a vyhodnotí náklady a tržby výroby.
Internetové analýzy poskytnú manažérom komplexný pohľad na rentabilitu činnosti firmy a podiel jednotlivých zamestnancov, stredísk či zákaziek na zisku či nákladoch celej firmy.

Prihlásenie do informačného systému : www.eurosecom.sk


Dátum úpravy programu Popis novej funkcie
03.12.2010 Finančné účtovníctvo

Moznost nastavit u dodavatelskych faktur viac ciselnych radov dokladov pre jednu analytiku
A.Nastavenie parametrov Financneho uctovnictva .
1.Nova polozka v parametroch "Viac číselných radov pre jednu analytiku ODB,DOD:" ak chcete viac ciselnych radov nastavte=1.
B.Nastavenie druhov dodavatelskych a odberatelskych faktur .
1.Ak chcete pouzit dva ciselne rady pre ucet 32100 a jeden rad pre ucet 32110, nastavenie v druhoch dodavatelskych faktur bude vyzerat takto:

DruhNázovTypParametre CFAK Následujúce číslo dodávateľského dokladu pri oddelenom číslovaní dokladov , nastaví Vám ho Váš správca webu UpravZmaž
32100 Dodávateľská faktúra 32100 1 32100 3111001 Zmaž
32102 Dodávateľská faktúra 32100 r2 1 32100 3211001 Zmaž
32110 Dodávateľská faktúra 32110 1 32110 610001 Zmaž

Ucet 32102 nie je novym analytickym uctom 321 ale len oznacuje novy ciselny rad pre dodavatelske faktury, program bude uctovat faktury na ucet 32100, ktory je zadany v stlpci Parametre. Pred kliknutim na "Novy doklad" treba v zozname dodavatelskych faktur najprv vybrat prislusny ucet a rad teda 32100 alebo 32102.

06.02.2010 Finančné účtovníctvo

Vykaz o majetku a zavazkoch v Jednoduchom uctovnictve - postup pre nacitanie a vyplnanie udajov
A.Nacitanie hodnoty dlhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku .
1.Ak vediete podsystem majetku program prevezme stav majetku z posledne spracovaneho mesacneho odpisu majetku . Podla polozky drm=021,022... nastavenej pri kazdej polozke majetku, program najde v ciselniku druhov majetku ucet ucmzar pre zaradenie majetku napr. 02100,02200... a v uctovej osnove v jednoduchom uctovnictve k nemu najde cislo riadku vykazu majetku a zavazkov. V uctovej osnove teda musite mat zadany ucet 02200 a nastavene cislo riadka vo vykaze majetku a zavazkov kam ma program napocitat obstaravaciu cenu, teda v tomto pripade 02.
2.Ak nevediete podsystem majetku, mozete v uprave dat z podsystemov zadat stav majetku v uprave dat Majetku zapisom:
ume=12.2009 ucm=02200 a hod=2000 pre hodnotu majetku 2000Eur
V uctovej osnove aj v tomto pripade musite mat zadany ucet 02200 a nastavene cislo riadka vo vykaze majetku a zavazkov kam ma program napocitat obstaravaciu cenu, teda v tomto pripade 02.
B.Nacitanie hodnoty zasob materialu, tovaru, vyrobkov .
1.Ak vediete podsystem sklady program prevezme stav zasob z posledne spracovaneho mesacneho stavu zasob . Podla skladu nastaveneho pri kazdej polozke zasob, program najde v ciselniku skladov ucet zasob napr. 11200,13200... a v uctovej osnove v jednoduchom uctovnictve k nemu najde cislo riadku vykazu majetku a zavazkov. V uctovej osnove teda musite mat zadany ucet 11200 a nastavene cislo riadka vo vykaze majetku a zavazkov kam ma program napocitat obstaravaciu cenu, teda v tomto pripade 05.
2.Ak nevediete podsystem sklady, mozete v uprave dat z podsystemov zadat stav zasob v uprave dat Skladov zapisom:
ume=12.2009 ucm=11200 a hod=2400 pre hodnotu zasob materialu 2400Eur
V uctovej osnove aj v tomto pripade musite mat zadany ucet 11200 a nastavene cislo riadka vo vykaze majetku a zavazkov kam ma program napocitat hodnotu zasob, teda v tomto pripade 05.
C.Nacitanie hodnoty pohladavok a zavazkov .
1.Program prevezme stav pohladavok a zavazkov z posledne spracovanej zostavy saldokonta Odberatelov a Dodavatelov .
V uctovej osnove aj v tomto pripade musite mat zadane ucty 31100 a 32100 a nastavene cislo riadka vo vykaze majetku a zavazkov kam ma program napocitat hodnotu pohladavok a zavazkov, teda v tomto pripade 31100 = 08 a 32100 = 17.
D.Nacitanie hodnoty financnych uctov .
1.Program prevezme stav pokladnice, banky a priebeznych poloziek z posledne spracovaneho penazneho dennika druh1 .
V uctovej osnove aj v tomto pripade musite mat zadane ucty 21100, 22100 a 26100 a nastavene cislo riadka vo vykaze majetku a zavazkov kam ma program napocitat hodnotu fin.uctov, teda v tomto pripade 21100 = 10, 22100 = 11 a 26100 = 13.
E.Nacitanie hodnoty inych riadkov vykazu majetku a zavazkov .
1.Mozete v uprave dat z podsystemov zadat hodnotu majetku alebo zavazku v uprave dat Skladov zapisom napr.:
ume=12.2009 ucm=06100 a hod=2400 pre hodnotu dlhodobeho financneho majetku 2400Eur

V uctovej osnove aj v tomto pripade musite mat zadany ucet 06100 a nastavene cislo riadka vo vykaze majetku a zavazkov kam ma program napocitat hodnotu dlhodobeho financneho majetku, teda v tomto pripade 06100 = 03.

20.12.2009 Finančné účtovníctvo

Vyhľadávanie v saldokonte
Ak nezadate cislo do polozky ICO vo formulary prezerania saldokonta a zadate textovy retazec do polozky nazvu, program zobrazi saldokonto firiem, ktore vyhovuju zadanemu retazcu .
Priklad : Zadate do nazvu text dušan a kliknete na ikonku nesparovaneho saldokonta,
Program zobrazi saldokonto firiem Dušan s.r.o., Novotný Dušan, dušan a.s., Dušanex s.r.o., XXLdušan a.s., ale už nie dusanko a.s. pretože vyhladavanie je citlive na diakritiku ( nie je citlive na velkost pismen ).
Tento problem mozete vyriesit tak, za do retazca zadate text dušan,dusan
Program v tomto pripade vyhlada firmy, ktore maju kdekolvek v nazve "dusan" alebo "dušan" .
Pomocou oddelovaca "ciarka" mozete zadat naraz az 5 retazcov, ktore ma program vyhladavat napr. secom,edcom,dusan,martin,export.
A este jedna funkcia. Ak zadate do textu polozky nazov ico oddelene ciarkami napr. 31414699,21314567,32456578,768900,234567 (zase maximalne 5) program vyhlada firmy, ktore maju zadane ICO

15.12.2009 Finančné účtovníctvo

Rucne sparovanie vseobecneho dokladu a uhrady(banka, pokladnica)
Program opravi nespravny VSY na uhrade a povodny ulozi do popisuk
1.V rucnom sparovani zvolte typ Vseobecny=faktura, priradit k nemu uhradu
2.Kliknite na uhradu, potom na vseobecny a ked potvrdite sparovanie, program opravi nespravny VSY na uhrade

17.10.2009 Finančné účtovníctvo

Ručné spárovanie dobropisov a faktúr
Program preuctuje dobropis na fakturu cez vseobecny doklad - video D31.avi Podvojneho Uctovnictva na www.eurosecom.sk . 1.Musite vytvorit prazdny vseobecny doklad
2.V rucnom sparovani zvolte typ Dobropis=uhrada, preuctovat na fakturu
3.Kliknite na dobropis, potom na fakturu a ked potvrdite sparovanie, program preuctuje dobropis na fakturu
4.Zauctovanie vseobecneho dokladu vidite v hornej casti obrazovky
5.Kliknutim na ikonku "uprav" v pravej strane hlavicky dokladu mozete cely doklad upravovat alebo tlacit

11.10.2009 Finančné účtovníctvo

Ručné spárovanie úhrad a faktúr
Rucne sparovanie saldokonta, program opravi nespravny VSY na uhrade a povodny ulozi do popisu - video D30.avi Podvojneho Uctovnictva na www.eurosecom.sk

14.10.2009 Finančné účtovníctvo

Štvrťročný štatistický výkaz produkčných odvetví PROD 3-04
Môžete vytvoriť, upravovať a tlačiť výkaz :
|Finančné účtovníctvo|->|Mesačné spracovanie|->|Štatistika a výkazníctvo|
Program načíta údaje pre výkaz z účtovníctva a môžete ich upravovať a tlačiť výkaz vo formáte PDF.

30.09.2009 Finančné účtovníctvo

Penalizačné faktúry odberateľských faktúr
Môžete vytvárať Penalizačné faktúry nezaplatených odberateľských faktúr :
|Finančné účtovníctvo|->|Informácie a výstupy|->|Upomienka a penále odberateľských faktúr|
Vyberte odberateľský účet a kliknutím na ikonku nespárované saldokonto program zobrazí nezaplatené odberateľské faktúry zoradené podľa odberateľov. Faktúru, ktorú nechcete penalizovať môžete vymazať z tohto zoznamu kliknutím na ikonku zmaž ( program ju nevymaže zo saldokonta ani účtovníctva ale len dočasne zo zoznamu faktúr pre penále). Musíte vybrať z ponuky, že chcete penalizačnú faktúru nie upomienku a nastaviť percento penále . Penalizačnú faktúru môžete vytvoriť pre všetky faktúry jedného odberateľa kliknutím na ikonku pri ICO v sumárnom riadku v tvare PDF alebo len pre jednotlivú odberateľskú faktúru kliknutím na ikonku pri čísle faktúry .
Kliknutim na odkaz ICo odberatela môžete upravovať údaje o odberateľovi . Pre Penalizačnú faktúru v PDF je dôležitá adresa sídla odberateľa.

14.09.2009 Mzdy

Tlač výberovej zostavy z údajov o zamestnancoch vo formáte PDF
|Mzdy|->|Informácie a výstupy|->|Tlač údajov o zamestnancoch|
Výber položiek, ktoré chcete tlačiť v zostave, uprava, ulozenie nahratych udajov, opakovane vytlacenie...

02.09.2009 Finančné účtovníctvo

Priznanie k dani z príjmov PO
|Financne uctovnictvo|->|Mesacne spracovanie|->|Priznanie k dani z prijmov|
Napocet udajov, uprava, ulozenie nahratych udajov, opakovane vytlacenie...

19.08.2009 Mzdy

Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO
|Mzdy|->|Informácie a výstupy|->|Rocne zuctovanie dane z prijmov|
Napocet udajov, uprava, ulozenie nahratych udajov, opakovane vytlacenie...

14.08.2009 Mzdy

Zápočtový list v Mzdách
|Mzdy|->|Informácie a výstupy|->|Mzdový list,evidenčný,potvrdenia|
Napocet udajov, uprava, ulozenie nahratych udajov, opakovane vytlacenie...

12.08.2009 Mzdy

Evidenčný list v Mzdách
|Mzdy|->|Informácie a výstupy|->|Mzdový list,evidenčný,potvrdenia|
Napocet udajov, uprava, ulozenie nahratych udajov, opakovane vytlacenie...

09.08.2009 Finančné účtovníctvo

Koeficient pre pomerne uplatnenie DPH v archivovaných priznaniach DPH
Môžete upravovať pomocou asistenta pomerný odpočet DPH na vstupe, video D20.avi Podvojneho Uctovnictva na www.eurosecom.sk

04.08.2009 Finančné účtovníctvo

Upomienky odberateľských faktúr
Môžete vytvárať upomienku nezaplatených odberateľských faktúr :
|Finančné účtovníctvo|->|Informácie a výstupy|->|Upomienka odberateľských faktúr|
Vyberte odberateľský účet a kliknutím na ikonku nespárované saldokonto program zobrazí nezaplatené odberateľské faktúry zoradené podľa odberateľov. Faktúru, ktorú nechcete upomínať môžete vymazať z tohto zoznamu kliknutím na ikonku zmaž ( program ju nevymaže zo saldokonta ani účtovníctva ale len dočasne zo zoznamu faktúr pre upomienku ). Musíte vybrať z ponuky, že chcete upomienku nie penalizačnú faktúru a nastaviť percento penále ak chcete vzpočítať na upomienke aj výšku prípadného penále. Upomienku môžete vytvoriť pre všetky faktúry jedného odberateľa kliknutím na ikonku pri ICO v sumárnom riadku v tvare PDF alebo priamo odoslať cez mail kliknutím na ikonku ( obalka ) v tom istom riadku .
Kliknutim na odkaz ICo odberatela môžete upravovať údaje o odberateľovi . Pre upomienku v PDF je dôležitá adresa sídla pre mailovú upomienku musíte mať nastavený email1 , na ktorý program priamo odmailuje upomienku. Aby odberateľ dostal informáciu o tom odkiaľ mu bol email poslaný nastavte v údajoch o firme email3 .

03.07.2009 Finančné účtovníctvo

Automatické účtovanie opakujúcich sa dokladov v JU a PU
Program Finančné účtovníctvo podporuje prostredníctvom asistenta EkoRobota okrem automatického účtovania pohybov nastavených v číselníku Účtovných pohybov ( prístupný z operatívnej lišty vo Finančnom účtovníctve = ikonka UPH ) ešte druhú možnosť automatického účtovania . Tento režim je dostupný v účtovaní bankových a všeobecných účtovných dokladov a je vhodný hlavne na automatické účtovanie dokladov, ktoré sa opakujú napr. leasingy alebo rozúčtovanie stravy .
Ako nastaviť vzorové doklady, z ktorých program kopíruje účtovanie ?
1. Musíte nastaviť názov vzorového dokladu, ktorý sa Vám objaví po kliknutí na EkoRobota v položkách nového vytvoreného dokladu
- prejdite do číselníka automatického účtovania pohybov EkoRobota ( prístupný z operatívnej lišty vo Finančnom účtovníctve = ikonka UPH )
- príklad pre nastavenie účtovania pohybu 3001=predaného tovaru zo všeobecných dokladov a 3002=účtovanie soc.fondu z bank.účtu

Číslo Ucto Druh Popis Dzk2,1,0 Uzk2,1,0 Udn2,1 FAK/STR IČO/ZAK Uprav Zmaž
3001 0 5 VŠ spotreba predaneho tovaru 2 1 01100 01100 0 0
1 1 01100 01100 0 0
0 1 01100 VzorDOK: 80000001
3002 0 4 BU socialny fond 2 1 01100 01100 0 0
1 1 01100 01100 0 0
0 1 01100 VzorDOK: 80000002

- dôležitá je položka VzorDOK, ktorá určuje číslo vzorového dokladu, ktorý sa bude kopírovať do novovytvoreného prázdneho bankového alebo všeobecného dokladu. Ostatné nastavenia účtov a druhov dokladu nie sú dôležité, program všetko skopíruje z vzorového dokladu .
2. No a teraz už chýba len zadať tvar vzorového dokladu, ktorý sa bude kopírovať
- prejdite do číselníka automatického účtovania pohybov EkoRobota ( prístupný z operatívnej lišty vo Finančnom účtovníctve = ikonka UPH )
- kliknite na ikonku Úprava a nahrávanie Vzorových dokladov a zadajte položky vzorového dokladu
- príklad pre nastavenie vzorového dokladu 80000001 pre účtovanie pohybu 3001=predaného tovaru zo všeobecných dokladov a vzorového dokladu 80000002 pre pohyb 3002=účtovanie soc.fondu z bank.účtu

ume doklad ucm ucd drd ico fak str zak popis hodnota Edi/Del
1.2009 80000001 50400 13200 1 31414699 1234 1 1 spotreba pred.tov 0.00
1.2009 80000002 47200 0 1 0 0 0 0 soc.fond 12.00

2. Teraz ked už máme všetko nastavené môžeme účtovať
- v bankových dokladoch kliknete na nový doklad, vyplníte záhlavie a prejdete do položiek. Keď kliknete na asistenta program Vám ponúkne aj položku 3002 účtovanie sociálneho fondu, ktorá je viazaná na vzorový doklad 80000002. Ak odkliknete položku z menu EkoRobota, program zoberie položky zo vzorového dokladu a zaúčtuje ich v prázdnom vytvorenom doklade. Položky, ktoré nie sú vo vzore vyplnené program doplní z účtovného dokladu teda v tomto prípade použije účet ucd=22100,ico,fakturu,str a zak z bankového dokladu. Teda položky, ktoré sú nulové vo vzorovom doklade program doplní z nahrávaného účtovného dokladu.
- vo všeob.dokladoch kliknete na nový doklad, vyplníte záhlavie a prejdete do položiek. Keď kliknete na asistenta program Vám ponúkne aj položku 3001 účtovanie predaného tovaru zo skladu, ktorá je viazaná na vzorový doklad 80000001. Ak odkliknete položku z menu EkoRobota, program zoberie položky zo vzorového dokladu a zaúčtuje ich v prázdnom vytvorenom doklade. Položky, ktoré nie sú vo vzore vyplnené program doplní z účtovného dokladu teda v tomto prípade máte vo vzore zadané všetko okrem sumy, tú pred odkliknutím z menu zadáte do okienka hodnoty.
Vzorové doklady môžu mať prirodzene aj viac riadkov a všetky automaticky zaúčtované položky môžete upravovať po zaúčtovaní, prostredníctvom mazania a úpravy položiek dokladu, takže pri viacriadkových účtovných predpisoch si zabudujete vzor účtovania s nulovou hodnotou a po automatickom zaúčtovaní upravíte len hodnoty.

02.06.2009 Finančné účtovníctvo

Nastavenie automatického číslovania dokladov
Program Finančné účtovníctvo podporuje dva režimy automatického číslovania účtovných dokladov:
1. Režim SU - nastaví Vám ho Váš správca webu v číselníku účtovných jednotiek, v položke Parametre nesmie byť nastavené CDO alebo si ho môžete nastaviť v parametroch Účtovníctva program čísluje doklady v jednej rade podľa typu bez ohľadu na analytiku následovne
- odberateľské doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte v Parametroch programu Faktúry
- dodávateľské doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte v Parametroch programu Faktúry
- príjmové pokladničné doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte v Parametroch programu Finančné účtovníctvo
- výdavkové pokladničné doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte v Parametroch programu Finančné účtovníctvo
- bankové výpisy - následujúce číslo dokladu nastavíte v Parametroch programu Finančné účtovníctvo
- všeobecné doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte v Parametroch programu Finančné účtovníctvo
V rovnakých bodoch programu môžete vyššie uvedené čísla aj posúvať a meniť, ak zadáte nižšie číslo než je už použité, program sa zorientuje a preskočí na najbližšie vyššie nepoužité číslo . Nemôžete používať rovnaké číselné rady pre rôzne typy dokladov ani príjmové a výdavkové pokladničné doklady .

2. Režim AU - nastaví Vám ho Váš správca webu v číselníku účtovných jednotiek, v položke Parametre musí byť nastavené CDO alebo si ho môžete nastaviť v parametroch Účtovníctva a program čísluje doklady podľa analytiky následovne (môžete napr. pre banku 22110 a 22120 nastaviť samostatné číselné rady)
- odberateľské doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte v Druhoch odberateľských dokladov
- dodávateľské doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte v Druhoch dodávateľských dokladov
- príjmové pokladničné doklady - následujúce číslo príjmového dokladu nastavíte v Druhoch pokladníc
- výdavkové pokladničné doklady - následujúce číslo výdavkového dokladu nastavíte v Druhoch pokladníc
- bankové výpisy - následujúce číslo dokladu nastavíte v Druhoch bankových účtov
- všeobecné doklady - následujúce číslo dokladu nastavíte zase ako pri režime SU v Parametroch programu Finančné účtovníctvo
Nastavenie v parametroch Faktúr pri fakturach a v parametroch Uctovnictva pri pokladniciach a banke v tomto prípade program vôbec nezaujíma .
V rovnakých bodoch programu môžete vyššie uvedené čísla aj posúvať a meniť, ak zadáte nižšie číslo než je už použité, program sa zorientuje a preskočí na najbližšie vyššie nepoužité číslo . Ak zadáte pre rôzne analytiky napríklad 31100 a 31101 rovnakú číselnú radu, program ich bude číslovať v jednej číselnej rade . Nemôžete používať rovnaké číselné rady pre rôzne typy dokladov teda napríklad pre odberateľské a dodávateľské faktúry.
Pre príjmové a výdavkové pokladničné doklady môžete používať jednu číselnú radu. V tomto prípade nastavíte v parametroch Účtovníctva režim AU=2 a v druhoch pokladníc nastavíte rovnakú číselnú radu pre príjmové i výdavkové doklady v každej analytike zvlášť.

3. Režim UM - si môžete nastaviť v parametroch Účtovníctva a program čísluje pokladničné doklady samostatne v jednej číselnej rade pre príjmové a v jednej číselnej rade pre výdavkové pokladničné doklady pre každý mesiac zvlášť podobne pre dodávateľské faktúry . Môžete nastaviť režim UM=3-7 a AU=2 aj spolu .
Príklad:
Používate režim číslovania SU a v parametroch účtovníctva nastavíte parameter Číslovanie pokladnice podľa účt.mesiaca = 4(miesto zprava v rozsahu 3 až 7, kde v čísle dokladu bude číslo mesiaca ) a nastavíte následujúce číslo príjmového pokladničného dokladu na 2900001 . Program pri vytvorení nového príjmového pokladničného dokladu v nastavenom účtovnom mesiaci 08.2009 zistí najmenšie voľné číslo dokladu z číselnej rady 2908001 až 2908999 a ponúkne Vám ho pre nahrávanie. Pri volení číselnej rady musíte dať pozor aby pre označenie mesiaca zostávali voľné dve čísla pre mesiace 1 až 12.
Podobné nastavenie môžete použiť aj pre dodávateľské faktúry a vseobecne uctovne doklady.

01.01.2009 Mzdy a personalistika

Nový podsystém Mzdy a personalistika
Podsystém umožňuje viesť mzdovú a personálnu evidenciu . Po zadaní údajov o zamestnancoch , nahratí trvalých a mesačných mzdových položiek a spracovaní miezd , program vytvorí kompletnú mzdovú evidenciu :
- výplatné pásky a mincovku hotovostných výplat
- príkaz na úhradu miezd zamestnancov a odvodov do fondov SP , ZP a dane do banky , s možnosťou exportu do Internetbankingu všetkých bánk
- mesačný výkaz a prílohu odvodov do SP v originál papierovom i elektronickom tvare
- mesačný výkaz a prílohu odvodov do ZP v originál papierovom i elektronickom tvare
- potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti FO
- ročné zúčtovanie dane z príjmu pre FO
- mzdové a evidenčné listy zamestnancov
- program umožňuje vytvárať všetky personálne dohody a dokumentáciu súvisiacu s pracovným pomerom
- ďalšie zostavy a výstupy z mzdovej evidencie
Ovládanie programu je jednoduché a všetky vytvorené zostavy môžete tlačiť, uložiť na disk alebo odosielať emailom

10.10.2008 Všetky podsystémy

Číselník odberných miest k číselníku IČO
V číselníku IČO firiem :
|Faktúry|->|Číselníky a údržba|->|Číselník IČO|
môžete cez ikonku Odberné miesta v úprave údajov vybraného iČO vytvoriť číselník odberných miest pre každého odberateľa . Odberné miesto môžete potom vybrať na faktúre , dodacom liste alebo predfaktúre a program ho vytlačí na odberateľskom doklade .

30.09.2008 Doprava

Vytvorenie predfaktúry na položky z číselníka služieb a neskladových položiek .
V podsystéme DOPRAVA môžete vytvoriť predfaktúru v bode programu:
|Doprava|->|Fakturácia|->|Predfaktúry - proformafaktúry|
Program zobrazí zoznam vytvorených predfaktúr , kliknutím na tlačítko Nový doklad vytvoríte novú predfaktúru . Pri tlači program nepíše k popisom položiek ani so sumárov o cenách bez DPH alebo s DPH ale používa pojem bez kategórie a s kategóriou a rozpis za kategórie . Číslovanie je automatické a počiatočné číslo je nastavené v Parametroch programu DOPRAVA a v číselníku druhov odberateľských dokladov je pre predfaktúry druh s typom = 14 .

20.09.2008 Doprava

Zaúčtovanie vnútropodnikových faktúr podsystému DOPRAVA .
Výnosy 699 a náklady 599 z vnútropodnikových faktúr môžete zaúčtovať v bode programu:
|Doprava|->|Fakturácia|->|Prevod do účtovníctva|
Program zobrazí zostavu zaúčtovania vnútropodnikových faktúr . Nákladový účet 599 zaúčtuje na stredisko a zákazku zo záhlavia faktúry výnosový účet 699 zaúčtuje na stredisko a zákazku podľa faktúrovaných položiek z číselníka služieb a neskladových položiek DOPRAVA . Účtovanie program automaticky prenesie do podsystému Podvojné účtovníctvo . Zostavu môžete vytlačiť a účtovanie je tiež prístupné vo formáte TXT cez odkaz ../tmp/dop10.txt , kde 10 znamená mesiac október .

10.09.2008 Doprava

Dočasné a trvalé odstránenie položky dodacieho listu a záznamu o PV z ponuky na faktúrovanie .
Nahraté odberateľské dodacie listy a záznamy o PV , program ponúkne na vytvorenie faktúry v bode programu :
|Doprava|->|Fakturácia|->|Vytvoriť odberateľskú faktúru|
Program zobrazí zoznam nevyfaktúrovaných dodacích listov a záznamov o PV , z ktorých môžete vytvoriť odberateľskú faktúru vybraním jedného dodacieho listu alebo záznamu o PV ( kliknete na odkaz pri jeho čísle ) alebo tak že vyberiete IČO , ktorému chcete faktúrovať všetky jeho dodacie listy a záznamy o PV ( kliknete na odkaz , ktorým je jeho IČO ) . Ak chcete dočasne vyradiť nejaký doklad z faktúry , ktorú chcete vytvoriť kliknite na ikonku Dočasné vymazanie z ponuky Keď po vytvorení faktúry znovu potvrdíte bod programu :
|Doprava|->|Fakturácia|->|Vytvoriť odberateľskú faktúru|
program znovu ponúkne dočasne vymazanú položku do ponuky na fakturáciu .
Inak sa chová program pokiaľ pre odstránenie z ponuky použijete ikonku Trvalé vymazanie z ponuky V tomto prípade program už neponúka odstránenú položku ani pri opätovnom vytvorení ponuky . V dodacom liste alebo zázname o PV takto odstránenom z ponuky na fakturáciu pri jeho úprave vidíte v stlpci zmaž číslo 999 ako odkaz . Keď naň kliknete , program vráti doklad do ponuky na fakturáciu . Podobný postup platí aj pre ponuku na vytvorenie vnútropodnikovej faktúry .

27.08.2008 Cestovné príkazy

Kópia cestovného príkazu ( CstP ) .
Ak práve nemáte čas vymýšľať služobné cesty , z ktorých poskladáte Váš Cestovný príkaz a vyúčtovanie , kľudne si vyhladajte nejaký v zozname Cestovných príkazov , ktorý vyhovuje miestom odchodu , počtom kilometrov a celkovou hodnotou . Keď kliknete na ikonku úpravy vybraného cestovného príkazu Úprava vybraného cestovného príkazu objaví sa vstupný formulár pre úpravu CstP . Keď kliknete na ikonku Vytvoriť rovnaký nový dokladcopy program skopíruje vybraný CstP s tým , že Vás nastaví ako zamestnanca aj keď by ste vybrali zo zoznamu CstP niekoho iného a nie Váš . Po skopírovaní Vás program prepne znovu do zoznamu CstP . Teraz musíte upraviť vozidlo, účtovné obdobie , cenu PHM alebo výšku paušálu v záhlaví CstP . Preto musíte opäť kliknúť na ikonku Úprava vybraného cestovného príkazu skopírovaného CstP. Po úpravách týchto údajov musíte odkliknúť aj príslušnú ikonku k danej zmene Zmeniť dátumy položiek podľa obdobiaume na zmenu dátumov služobných ciest do nastaveného obdobia alebo Prepočítať výdavky na zmenené vozidlo,cenu PHM alebo paušálvoz na prepočítanie výdavkov na použitie vlastného vozidla , pri zmene vozidla , ceny PHM alebo paušálu .
Po odkliknutí ikoniek program prepočíta celý CstP a Vy ste dvomi-tromi kliknutiami myšou vytvorili Váš nový Cestovný príkaz.

25.08.2008 Doprava

Úprava vyfaktúrovaných dodacích listov .
Ak potrebujete opravovať položky vyfaktúrovaného dodacieho listu alebo záznamu oPV , program Vám nedovolí mazať položky dodacieho listu ani záznamu oPV , pretože namiesto ikonky mazania Vymazanie vybranej položky zobrazí číslo faktúry , ktorou bola táto položka faktúrovaná . Najprv musíte v zozname odberateľských faktúr vymazať faktúru , ktorou bola položka faktúrovaná , potom opraviť dodací list alebo záznam oPV a potom znovu vytvoriť faktúru . Ak sa jedná o menšiu opravu , napríklad úpravu ceny alebo zmenu faktúrovanej položky a nepotrebujete zákazníkovi dať opravený dodací list , môžete túto úpravu urobiť priamo v odberateľskej faktúre cez úpravu dokladu v zozname faktúr .

24.08.2008 Cestovné príkazy

Úprava nahratých položiek Cestovného príkazu .
Nahraté položky Cestovného príkazu = služobné cesty , program zoraďuje podľa dátumu a času odchodu . Ak potrebujete upraviť , niektorú nahratú a uloženú položku cestovného príkazu , najjednoduchšie je v úpravách Cestovného príkazu , vymazať riadok , ktorý chcete upraviť , kliknutím na ikonku Vymazanie vybranej položky Program vymaže vybraný riadok cestovného príkazu ale zároveň zopakuje všetky hodnoty vymazaného riadku do vstupného riadku , kde ich môžete upraviť a znovu uložiť . Po uložení ho program zase zaradí podľa dátumu a času odchodu .

24.08.2008 Cestovné príkazy

Pri nahrávaní služobných ciest do Cestovného príkazu môžete použiť nápovedu z číselníka služobných ciest
Pri nahrávaní položiek Cestovného príkazu môžete popis miesta odchodu a príchodu písať priamo z klávesnice alebo ak ste si do číselníka služobných ciest nahrali Vaše služobné cesty , ktoré často absolvujete , môžete po kliknutí na ikonku Vyhľadávanie pri vstupnom poli pre miesto odchodu vybrať trasu aj so vzdialenosťou zo zobrazenej tabuľky . Program po výbere doplní miesto príchodu aj počet kilometrov . Po nahraní ostatných údajov k služobnej ceste ( stravné , nocľažné ... ) a uložení celého riadka , program ponúka nový riadok pre ďalšiu služobnú cestu s tým , že do miesta odchodu a príchodu predvyplní údaje z predchádzajúceho riadka . Ak necháte nezmenené miesto odchodu , môžete kliknutím na ikonku Vyhľadávanie pri vstupnom poli pre miesto príchodu vybrať trasu aj so vzdialenosťou zo zobrazenej tabuľky . V tomto prípade ak je vyplnené miesto odchodu program ponúkne len služobné cesty , ktoré majú miesto odchodu rovnaké ako vyplnené .

23.08.2008 Cestovné príkazy

Nový podsystém Cestovné príkazy
Podsystém umožňuje vytvoriť Cestovný príkaz a vyúčtovanie cestovných výdavkov = CstP . Základ programu tvoria 4 číselníky . Číselník vozidiel , ktoré používate pri služobných cestách a budete ich účtovať firmám , v ktorých ste zamestnaný alebo pracujete pre nich na dohodu . V tomto číselníku je potrebné okrem ŠPZ nastaviť spotreby , z ktorých bude program počítať cenu za kilometer jazdy . Program umožňuje účtovať za kilometer v štyroch sadzbách , priemernej a troch sadzieb z technického preukazu . Ktorú sadzbu chcete pri účtovaní použiť určíte pri nahrávaní položiek CstPZ v položke "Druh spotreby" . Cenu PHM a výšku paušálnzch náhrad na 1km zadávate priamo pri nahrávaní záhlavia CstP cez ikonku KNIHA .
Číselník užívateľov obsahuje údaje o osobách , ktoré vytváraju CstP a dôležité je len meno a priezvisko a súto vlastne údaje o osobe , ktorá predkladá CstP .
Číselník ciest obsahuje služobné cesty , ktoré najčastejšie robíte s údajom o mieste odchodu a príchodu a najmenšej a najväčšej vzdialenosti , ktorú ste pri tejto služobnej ceste namerali . Pri zadávaní položiek CstP potom nemusíte znovu vypisovať tieto údaje ale jedným kliknutím myšou ich vyberiete z ponuky a program sám doplní najmenšiu vzdialenosť . Všetky údaje môžete prirodzene upravovať priamo pri nahrávaní . Služobné cesty a vzdialenosti môžete do číselníka zadávať v tvare z miesta A do miesta B a druhú položku z miesta B do miesta A , alebo aj v tvare z miesta A do miesta B a späť len jednou položkou so súčtom kilometrov vzdialenosti .
Číselník IČO , teda firiem pre ktoré robíte vyúčtovanie , dôležitý je názov a sídlo firmy .
Najdôležitejšia ikonka programu je KNIHA , ktorá obsahuje zoznam už vytvorených CstP . Môžete ich tlačiť , upravovať , kopírovať , meniť dátumy tak aby ste vytvorili CstP presne podľa Vaších požiadaviek . Vytvorený CstP vo formáte PDF môžete uložiť na lokálny PC alebo priamo mailovať firme , pre ktorú je určený .

17.08.2008 Výroba

Nový podsystém Výroba
Podsystém umožňuje vytvoriť číselník výrobných receptúr a komponentov . Z množstva predaných výrobkov , program vygeneruje spotrebu výrobných komponentov a môžete ich odpísať z materiálového skladu . Podsystém ďalej umožňuje zadať doplňujúce údaje k zákazkám vrátane dokumentácie a obrázkov . Pre každú zákazku môžete vyhodnotiť výrobné náklady . Výrobné náklady , ktoré smerujete na zákazku v každom podsystéme , spotrebu materiálu v Skladoch , dopravné náklady a výrobky zo strediska Doprava , vnútropodnikové faktúry za prácu z podsystému Faktúry , program zosumarizuje v prehľadnej tabuľke a porovnáva ich s dohodnutou cenou . Rovnaké prehľady program ponúka aj pre vyhodnotenie nákladov na UNIkód ako ďalšiu rovinu vyhodnotenia zisku a nákladov vašej firmy . UNIkód môžete stotožniť s číslom výrobku , na ktorý smerujete náklady a tržby vo všetkých vzájomne prepojených podsystémoch .

04.08.2008 Faktúry,Doprava,Sklad

Pomocou operatívnej lišty máte prístupné okrem všetkých dôležitých číselníkov aj najdôležitejšie zoznamy dokladov , ktoré máte teraz dostupné jediným kliknutím myši.
Operatívna lišta

Číselník materiálu a tovaru MAT
Číselník IČO IČO
Číselník skladov SKL
Číselník stredísk STR
Číselník zákaziek ZÁK
Číselník služieb SLU
Parametre programu Faktúry PRM
Údaje o firme FRM
Zoznam odberateľských faktúr FAK
Zoznam dodacích listov DOD
Zoznam vnútropodnikových faktúr VNP

ktorú máte prístupnú v každej chvíli práce s programom Vám teraz okrem všetkých číselníkov ponúka aj možnosť veľmi rýchlo sa prepínať medzi najdôležitejšími zoznamami aplikácie bez toho aby ste požívali menu , stačí jediné kliknutie na ikonku v operatívnej lište . V programe Sklad môžete takto prepínať zoznam príjmov,výdajov a presunov . V programe Faktúry môžete takto prepínať zoznam odberateľských a vnútropodnikových faktúr a dodacích listov . V programe Doprava môžete prepínať zoznam záznamov oPV , dodacích listov , odberateľských faktúr, vnútropodnikových faktúr , dokladov z registračnej pokladnice a nevyfaktúrovaných dokladov .

28.07.2008 Faktúry,Doprava

Po odkliknutí Tlače faktúry,pokladničného dokladu môžete priamo z tlačového okna upravovať údaje o odberateľovi
Ak vidíte v tlačovom okne , že odberateľ má nesprávne alebo chýbajúce údaje adresy , DIČ , IČ DPH alebo iné , môžete použiť ikonku Upraviť údaje o IČO Odberateľ: a upraviť alebo doplniť údaje . Po zatvorení okna číselníka IČO a kliknutím na tlačítko Obnoviť,Aktualizovať stránku , získate rýchlo kompletný doklad .
Pri zadávaní novej faktúry alebo úprave existujúcej faktúry je ikonka pri popiske IČO Vložiť nové IČO , ktorá má funkciu vloženia nového IČO do databázy , nemusíte ísť do číselníka IČO alebo operatívnej lišty.

22.07.2008 Faktúry,Sklad

Tovarové položky vybrané na faktúru alebo dodací list , program odpíše zo skladu
Na odpis položiek zo skladu , program používa pohyb 51 pre tovar vybraný na faktúru a pohyb 81 pre tovar vybraný na dodací list . Účtovanie odpisu tovarových položiek zo skladu nastavíte na týchto dvoch pohyboch v číselníku skladových pohybov .

20.07.2008 Faktúry

Na hotové odberateľské faktúry zo zoznamu faktúr môžete jedným kliknutím vyrobiť príjmový pokladničný doklad na úhradu faktúr v hotovosti
Rýchle vytlačenie pokladničného dokladu s automatickým preberaním údajov o odberateľovi , čísle faktúry a hodnote . |Doprava|->|Fakturácia|->|Faktúry odbarateľské|->|
V zozname faktúr je za každou faktúrou zaškrtávacie políčko , ktorým označíte faktúry , ktoré chcete uhradiť , môže byť ich na jednom pokladničnom doklade až desať . Po označení faktúr zaškrtnete políčko s popisom "Uhradiť v hotovosti vybrané doklady" a potvrdíte tlačítko OK . Program vytvorí z vybraných faktúr príjmový pokladničný doklad.

20.07.2008 Doprava

Evidencia knihy jázd pre osobné vozidlá.
Program umožňuje viesť knihu jázd pre osobné vozidlá Vašej firmy . Osobné vozidlá nahrajte do Zoznamu vozidiel
|Doprava|->|Nastavenia a služby|->|Zoznam vozidiel|
Osobné vozidlo označíte položkou DRUH=6 , pre výpočet fakturovanej ceny ak jazdíte pre odbarateľov nastavte cenu v Sk na kilometer bez nákladu a pre výpočet normovanej spotreby nastavte spotrebu v litroch na 100 kilometrov bez nákladu .
Vodičov nahrajte do Zoznamu vodičov
|Doprava|->|Nastavenia a služby|->|Zoznam vodičov|
Tým máte program pripravený pre nahrávanie záznamov o prevádzke vozidiel oPV
|Doprava|->|Vstup dát|->|Záznamy o prevádzke vozidiel|
Po nahratí záznamov oPV môžete zobraziť,upravovať a tlačiť Knihu jázd
|Doprava|->|Informácie a výstupy|->|Kniha jázd osobných vozidiel|
Program zobrazí knihu jázd pre vybrané vozidlo . Každý záznam oPV je v zostave reprezentovaný riadkom o nákupe a spotrebe PHM a riadkami o vykonanej doprave s počtom ubehnutých kilometrov , textovým popisom jazdy a počtom jázd . V stĺpci Doklad môžete zobraziť celý záznam pomocou kliknutia na ikonku Vytlačiť vo formáte PDF alebo upravovať záznam oPV pomocou kliknutia na ikonku Zobrazenie a úprava knihy jázd . Aby sa úpravy v zázname oPV prejavili v knihe jázd kliknite po úprave záznamu a zhasnutí jeho okna na ikonku Prepočet upravenej knihy jázd v hlavičke knihy jázd . Pomocou ikonky Vytlačiť vo formáte PDF , vytlačíte knihu jázd pre vybrané vozidlo a obdobie vo formáte PDF .
Pre každé vozidlo môžete ďalej zobraziť a tlačiť Prehľad o spotrebe PHM
|Doprava|->|Informácie a výstupy|->|Prehľad o spotrebe PHM|
Ak jazdíte pre zmluvných odberateľov a v Záznamoch oPV nahrávate IČO odberateľa pri každej jazde , program umožňuje vytlačiť z nahratých záznamov oPV odberateľskú faktúru
|Doprava|->|Fakturácia|->|Vytvorenie odberateľskej faktúry|
Jazdy pre vlastnú spotrebu označte Vaším IČOm a druhom dopravy DDOP=1 ostatná . Dopravu pre vlastú firmu môžete ešte rozčleniť podľa strediska a zákazky v zázname oPV a tak ako odberateľskú dopravu ju môžete vnútropodnikovo faktúrovať |Doprava|->|Fakturácia|->|Vytvorenie vnútropodnikovej faktúry|

18.07.2008 Doprava

Po nahratí záznamov oPV a dodacích listov môžete vytvoriť z týchto dokladov automaticky odberateľské faktúry , vnútropodnikové faktúry alebo doklad z registračnej pokladnice.
1.Vytvorenie odberateľskej faktúry
|Doprava|->|Fakturácia|->|Vytvorenie odberateľskej faktúry|
Program zobrazí zoznam nevyfaktúrovaných odberateľských dodacích listov a záznamov oPV. Odberateľské dodacie listy program rozpozná podľa toho , že IČO odberateľa je iné než IČO Vašej firmy , všetky tieto dodacie listy program považuje za odberateľské . Odberateľské záznamy o prevádzke program pozná podľa toho , že v riadku záznamu je IČO iné než Vaše a položky STR a ZÁK sú nulové . Zo všetkých odberateľských položiek program vytvorí zoznam , v ktorom sú odkazy a ikonky pri čísle dokladu a položke IČO . Ak kliknete na odkaz alebo ikonku pri čísle dokladu , program po potvrdení Vášho výberu vytvorí odberateľskú faktúru z dodacieho listu alebo záznamu oPV s vybraným číslom a ponúkne Vám ju na úpravu a tlač . Ak kliknete na odkaz alebo ikonku pri IČO , program po potvrdení Vášho výberu vytvorí odberateľskú faktúru zo všetkých dodacích listov a záznamov oPV pre vybrané IČO a ponúkne Vám ju na úpravu a tlač . Pomocou ikonky zmaž môžete dočasne zo zoznamu nefaktúrovaných položiek vymazať položky , ktoré nechcete zahrnúť do fakturácie . Ak necháte zoznam nefaktúrovaných položiek znovu vytvoriť , dočasne vymazané položky sa v ňom znovu objavia . Vyfaktúrované dodacie listy a záznamy program označí ako faktúrované a viac ich neponúka na fakturáciu . Ak v zozname odberateľských faktúr vymažete celú faktúru , program znovu ponúkne položky z vymazanej faktúry na fakturáciu .
2.Vytvorenie vnútropodnikej faktúry
|Doprava|->|Fakturácia|->|Vytvorenie vnútropodnikovej faktúry|
Program zobrazí zoznam nevyfaktúrovaných vnútropodnikových dodacích listov a záznamov oPV. Vnútropodnikové dodacie listy program rozpozná podľa toho , že IČO odberateľa je IČO Vašej firmy a v zákazke je zákazka na ktorú chcete faktúrovať , všetky tieto dodacie listy program považuje za vnútropodnikové . vnútropodnikové záznamy o prevádzke program pozná podľa toho , že v riadku záznamu je IČO Vaše a položky STR a ZÁK stredisko a zákazka kde chcete faktúrovať . Zo všetkých vnútropodnikých položiek program vytvorí zoznam , v ktorom sú odkazy a ikonky pri čísle dokladu a položke STR a ZÁK . Ak kliknete na odkaz alebo ikonku pri čísle dokladu , program po potvrdení Vášho výberu vytvorí vnútropodnikovú faktúru z dodacieho listu alebo záznamu oPV s vybraným číslom a ponúkne Vám ju na úpravu a tlač . Ak kliknete na odkaz alebo ikonku pri STR a ZÁK , program po potvrdení Vášho výberu vytvorí vnútropodnikovú faktúru zo všetkých dodacích listov a záznamov oPV pre vybrané STR a ZÁK a ponúkne Vám ju na úpravu a tlač . Pomocou ikonky zmaž môžete dočasne zo zoznamu nefaktúrovaných položiek vymazať položky , ktoré nechcete zahrnúť do fakturácie . Ak necháte zoznam nefaktúrovaných položiek znovu vytvoriť , dočasne vymazané položky sa v ňom znovu objavia . Vyfaktúrované dodacie listy a záznamy program označí ako faktúrované a viac ich neponúka na fakturáciu . Ak v zozname vnútropodnikových faktúr vymažete celú faktúru , program znovu ponúkne položky z vymazanej faktúry na fakturáciu .
Položky záznamu oPV , ktoré nechcete faktúrovať ani odberateľsky ani vnútropodnikovo označte ICO=0 , STR=0 a ZAK=0 .

15.07.2008 Doprava

Pri nahrávaní IČO,strediska a zákazky v zázname o prevádzke vozidla (záznam oPV) môžete využiť nápovedu programu .
Pri nahrávaní záznamu o PV ak zadáte správne IČO odberateľa , ktorý je už zabudovaný v číselníku IČO , program automaticky po odEnterovaní čísla IČO v tabuľke pod zadávanými položkami záznamu zobrazí názov odberateľa a ďalšie údaje . V pripade , že zadáte nesprávne IČO alebo také , ktoré ešte nie je zabudované v číselníku IČO , program zobrazí upozornenie o neznámom IČO . V prípade , že je to nový odberateľ musíte ho zabudovať do číselníka . Najrýchlejší spôsob je využiť ikonku vedľa popisky IČO Vložiť nové IČO
Ak zadáte do položky IČO pri nahrávaní záznamu oPV text ako názov odberateľa namiesto čísla IČO , program v tabuľke pod položkami záznamu ponúkne všetky IČO z číselníka , ktorých názov obsahuje zadaný text , kliknutím na ikonku Vybrať program doplní IČO do položky záznamu .
Rovnaké možnosti a spôsob ovládania ako pri zadávaní IČO platí aj pre zadávanie strediska STR a zákazky ZÁK .

12.07.2008 Sklad

Nový typ skladových kariet materiálu
1.Zobrazenie skladovej karty materiálovej položky
|Sklad|->|Informácie a výstupy|->|Skladové karty|
Objaví sa formulár pre výber položky , pre ktorú chcete zobraziť skladovú kartu .

Sklad Číslo materiálu Názov materiálu Nákupná cena


Ak nevyberiete sklad ale necháte výber "Všetky sklady" , program zobrazí pre vybranú položku pohyby vo všetkých skladoch . Ak do položky "číslo materiálu" zadáte číslo skladovej položky a stlačíte Enter alebo ikonku Hľadaj , ak je číslo len s jednou nákupnou cenou , program zobrazí skladovú kartu so všetkými pohybmi v roku . Ak má zadaná materiálová položka viac nákupných cien , program ponúkne na výber tabuľku všetkých nákupných cien a po výbere položky z nej kliknutím na ikonku opäť zobrazí skladovú kartu .
Ak do položky "názov materiálu" zadáte text a stlačíte Enter alebo ikonku Hľadaj , program ponúkne na výber tabuľku všetkých materiálových polložiek , ktoré v názve obsahujú zadaný text kdekoľvek na začiatku , konci alebo v strede a po výbere položky z nej kliknutím na ikonku opäť zobrazí skladovú kartu .
Číslo dokladu v skladovej karte je aj odkazom na doklad . Ak naň kliknete program zobrazí celý doklad , ktorý obsahuje pohyb skladovej položky .

10.07.2008 Faktúry

V číselníku IČO si môžete nastaviť zmluvnú splatnosť v dňoch pre každú firmu , program potom vypočíta automaticky dátum splatnosti z dátumu vystavenia faktúry .
1.Nastavenie zmluvnej splatnosti
|Faktúry|->|Číselníky a údržba|->|číselník IČO|->|ikonka Úprava vybraného IČO|
Nastavte v položke "Spaltnosť faktúr(dni)" počet dní zmluvnej splatnosti .

25.06.2008 Faktúry Pri nahrávaní čísla tovaru v odberateľskej faktúre môžete využiť nápovedu programu .
Pri nahrávaní tovarovej faktúry ak zadáte správne číslo tovaru , ktorá je už zabudovaná v číselníku materiálu a tovaru ,
program automaticky po odEnterovaní čísla doplní názov tovaru, sadzbu DPH,predajnú cenu bez DPH aj s DPH a mernú jednotku a čaká na zadávanie
množstva . Predajné ceny môžete upraviť pred uložením položky do faktúry .
Kliknitím na ikonku Vyhľadávanie ak je prázdne číslo tovaru i názov program ponúkne zoznam všetkých tovarových položiek , na všetkých skladoch s nákupnými cenami i stavom zásob .
Ak odEnterujete prázdne číslo tovaru a do názvu zadáte nejaký text , program automaticky po odEnterovaní názvu ponúkne v tabuľke všetky
položky z číselníka tovaru , ktoré v názve obsahujú text zadaný v názve . Kliknutím na ikonku výberu program doplní
názov tovaru, sadzbu DPH,predajnú cenu bez DPH aj s DPH a mernú jednotku a čaká na zadávanie množstva .
Predajné ceny môžete upraviť pred uložením položky do faktúry .
Ak do čísla tovaru zadáte hodnotu 0 , program Vám umožní nahrať do názvu,popisu tovaru ľubovoľný text , ktorým popíšete nečíselníkovú tovar ,
ktorú faktúrujete
Keď kliknete na ikonku "Vložiť textový riadok" pri čísle tovaru , program Vám umožní nahrať pred alebo za tovarovú položku , ľubovoľný text bez cien,
DPH, mernej jednotky a množstva , ktorý môžete využiť na popis k položke .
20.06.2008 Faktúry

V úpravách záhlavia faktúry môžete upravovať celkovú hodnotu faktúry ak chcete pozmeniť napočítanú hodnotu .
Program napočítava pri nahrávaní skladových alebo neskladových položiek a služieb do faktúry ( cenu bez DPH x množstvo ) každej položky faktúry a ( cenu s DPH x množstvo ) každej položky faktúry do príslušných Základov a DPH podľa sadzby DPH na položke a pri úprave a nahrávaní faktúry ich zobrazuje vo vstupnom formuláry v tejto tabuľke:

           Sadzba DPH  Základ  Daň  Spolu
  10 2000.00 200.00 2200.00
  19 1000.00 190.00 1190.00
  0 0.00 0.00
 Zaokrúhlenie: 0.00
 Celkom hodnota dokladu: 3390.00


Po nahraní všetkých položiek faktúry a kliknutí na ikonku Tlačiť program prepočíta celkové DPH z napočítaných základov , zaokrúhli DPH podľa platných zákonov, spočíta hodnotu Spolu=Základ + DPH , zaokrúhli Celkom hodnotu faktúry podľa nastavenia v parametroch programu Faktúry a rozdiel vzniknutý pri zaokrúhlení uloží do položky Zaokrúhlenie .
Ak chcete z rôznych dôvodov meniť Celkom hodnotu faktúry , musíte teda vynulovať položku Zaokrúhlenie a upravovať napočítaný Základ DPH a DPH vo výššie uvedenej tabuľke a nie položku Spolu , Zaokrúhlenie alebo Celkom hodnota.

20.06.2008 Jednoduché finančné účtovníctvo

Nový podsystém Jednoduché finančné účtovníctvo
Program umožňuje tlačiť a účtovať odberateľské a dodávateľské faktúry , pokladničné príjmové a výdavkové doklady , bankové výpisy a všeobecné účtovné doklady. Z nahratých dokladov program vytvorí bežné účtovné zostavy :
-peňažný denník
-výkaz o príjmoch a výdavkoch
-výkaz o majetku a záväzkoch
-daňové priznanie a podklady pre evidenciu DPH

Program ďalej ponúka mnoho veľmi užitočných funkcií :
-evidenciu dodávateľského a odberateľského saldokonta
-tlač príkazov na úhradu dodávateľských faktúr a export údajov do internetbankingu pre automatický prenos príkazov na úhradu
-automatický prenos bankových výpisov z Vášho internetbankingu , bez potreby položkovitého nahrávania
-sledovanie pohybov v cudzích menách
-vytváranie upomienok neuhradených odberateľských faktúr
-evidenciu podsúvahových účtov...

Program umožňuje spracovať aj evidenciu podvojného účtovníctva . Či vybraná firma vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo vidíte v hlavnom menu programu Finančné účtovníctvo podľa označenia JU alebo PU a nastaví Vám ho Váš správca webu pri vytváraní novej firmy v číselníku účtovných jednotiek podľa hodnoty položky DUJ 0=podvojné 9=jednoduché účtovníctvo.


18.06.2008 Podvojné finančné účtovníctvo

Nový podsystém Podvojné finančné účtovníctvo
Program umožňuje tlačiť a účtovať odberateľské a dodávateľské faktúry , pokladničné príjmové a výdavkové doklady , bankové výpisy a všeobecné účtovné doklady. Z nahratých dokladov program vytvorí bežné účtovné zostavy :
-analytickú obratovú predvahu
-hlavnú knihu
-účtovný denník
-súvahu
-výsledovku
-výkaz ziskov ...
-daňové priznanie a podklady pre evidenciu DPH

Program ďalej ponúka mnoho veľmi užitočných funkcií :
-evidenciu dodávateľského a odberateľského saldokonta
-tlač príkazov na úhradu dodávateľských faktúr a export údajov do internetbankingu pre automatický prenos príkazov na úhradu
-automatický prenos bankových výpisov z Vášho internetbankingu , bez potreby položkovitého nahrávania
-sledovanie pohybov v cudzích menách
-vytváranie upomienok neuhradených odberateľských faktúr
-evidenciu podsúvahových účtov...

Program umožňuje spracovať aj evidenciu jednoduchého účtovníctva . Či vybraná firma vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo vidíte v hlavnom menu programu Finančné účtovníctvo podľa označenia JU alebo PU a nastaví Vám ho Váš správca webu pri vytváraní novej firmy v číselníku účtovných jednotiek podľa hodnoty položky DUJ 0=podvojné 9=jednoduché účtovníctvo.


16.06.2008 Dlhodobý majetok

Nový podsystém Dlhodobý majetok
Podsystém umožňuje evidovať dlhodobý majetok a drobný majetok . Pri dlhodobom majetku program eviduje účtovné aj daňové odpisy . Pri manipulácii s položkou majetku môžete využívať pohyby , ktoré sú zabudované v programe :
-úprava položky majetku
-zaradenie položky majetku
-zvýšenie obstarávacej ceny - technické zhodnotenie položky majetku
-rozdelenie hodnoty položky majetku, potrebné pri odpredaji časti majetku
-vyradenie položky majetku
Program ďalej ponúka evidenciu zaradenia položiek majetku dlhodobého aj drobného na evidenčné karty zamestnancov a kancelárií . Mesačné účtovné odpisy program umožňuje previesť automaticky do podsystému Finančné účtovníctvo . Program ponúka na vytlačenie alebo zobrazenie na obrazovke množstvo výstupných zostáv .

06.06.2008 Doprava

Nový podsystém Doprava , slúži na evidenciu nákladov a výkonov vozidiel a fakturáciu dopravných služieb .
Do programu nahrávate záznamy o prevádzke motorových vozidiel ( záznam oPV ) a dodacie listy na prepravovaný materiál alebo vykonané služby . Program z týchto dokladov jednoduchým kliknutím na doklad alebo viac dokladov vytvorí odberateľskú faktúru , vnútropodnikovú faktúru alebo doklad z registračnej pokladnice . Z údajov na záznamoch oPV a vytvorených faktúrach program vytvára výkazy o prevádzke vozidiel , výkazy o práci vodiča , prehľad celkových nákladoch a výnosoch vozidiel a poskytne Vám ďalšie potrebné informácie pre riadenie Vašej DOPRAVY .

29.05.2008 Faktúry

Na hotové odberateľské faktúry zo zoznamu faktúr môžete jedným kliknutím vyrobiť príjmový pokladničný doklad na úhradu faktúr v hotovosti
Rýchle vytlačenie pokladničného dokladu s automatickým preberaním údajov o odberateľovi , čísle faktúry a hodnote . |Faktúry|->|Vstup dát|->|Kniha odberateľských faktúr|->|
V zozname faktúr je za každou faktúrou zaškrtávacie políčko , ktorým označíte faktúry , ktoré chcete uhradiť , môže byť ich na jednom pokladničnom doklade až desať . Po označení faktúr zaškrtnete políčko s popisom "Uhradiť v hotovosti vybrané doklady" a potvrdíte tlačítko OK . Program vytvorí z vybraných faktúr príjmový pokladničný doklad.

20.05.2008 Všetky podsystémy

Ľubovoľný textový dokument môžete prekonvertovať do formátu PDF , vhodného na prenos e-mailom
Po spustení programu Eurosecom v ľavom dolnom rohu okna je ikonka na konverziu TXT súborov do PDF formátu . Po odkliknutí myšou program otvorí okno s možnosťou hľadania a výberu súboru , ktorý chcete konvertovať . Po výbere súboru kliknite na odoslať a program otvorí okno s odkazom na súbor test.pdf , ktorý keď odkliknete otvorí sa súbor v AcrobatReader . Kliknutím pravým tlačítkom na odkaz môžete prekonvertovaný súbor premenovať a uložiť na disk alebo odoslať e-mailom .

18.05.2008 Faktúry

Z hotovej odberateľskej službovej faktúry môžete jedným kliknutím urobiť ďalšiu rovnakú faktúru s novým číslom
Vhodné najmä pri pravidelnej rovnakej fakturácii služieb , keď na novej faktúre zmeníte len dátumy , prípadne iné údaje a nemusíte pracne znovu nahrávať celú faktúru . |Faktúry|->|Vstup dát|->|Kniha odberateľských faktúr|->|ikonka Úprava vybraného dokladu| (ktorý chcete použiť ako vzor)
Vo formuláry za hodnotou "Doprava:" je ikonka na vytvorenie novej faktúry , na ktorú keď kliknete program vytvorí novú faktúru s novým číslom a rovnakými údajmi ako vzor a môžete ju prípadne ďalej upravovať.

05.05.2008 Faktúry

Vytvorenú faktúru môžete uložiť do univerzálneho PDF formátu , vhodného na prenos e-mailovou poštou
1.Vytvorenie súboru
|Faktúry|->|Vstup dát|->|Kniha odberateľských faktúr|->|ikonka Úprava vybraného dokladu| (ktorý chcete uložiť v PDF)
Vo formuláry za hodnotou "Odberateľ Názov:" je ikonka na vytvorenie PDF súboru , na ktorú keď kliknete objaví sa okno so súborom PDF , na ktorý keď kliknete ľavým tlačítkom program zobrazí faktúru v PDF prehliadači , ak kliknete pravým tlačítkom môžete súbor uložiť na disk a potom odoslať e-mailom

25.04.2008 Faktúry

Môžete si v parametroch programu Faktúry nastaviť typ faktúry , ktorý najčastejšie používate
textovú = nezadávate jednotlivé položky faktúry , ale faktúrované služby alebo tovar popíšete a zadáte príslušnú daňovú sadzbu , zaklad dane a daň DPH .
službovú = zadávate jednotlivé položky faktúry z číselníka neskladových položiek a služieb a program vypočíta základ,DPH a celkovú hodnotu faktúry, spôsob zaokrúhlenia celkovej hodnoty faktúry môžete tiež nastaviť v parametroch programu Faktúry .
tovarovú = zadávate jednotlivé položky faktúry z číselníka materiálových a tovarových položiek a program vypočíta základ,DPH a celkovú hodnotu faktúry, spôsob zaokrúhlenia celkovej hodnoty faktúry môžete tiež nastaviť v parametroch programu Faktúry . Nahratú položku program odpíše zo stavu zásob z fakturačného skladu , ktorý je nastavený v parametroch programu faktúry

Program po nahratí a uložení údajov záhlavia zobrazí vstupný formulár pre zadávanie položiek z číselníka služieb alebo tovaru , podľa nastavenia parametru "Druh faktúry" . V jednej faktúre môžete kombinovať službové aj tovarové položky . Medzi číselníkom tovaru a služieb sa prepínate pomocou ikonky pri popiske "Por.číslo" .
Ak pri nahrávaní faktúry chcete použiť iný typ faktúry než je predvolený v parametroch programu Faktúry , môžete si druh faktúry prepnúť zaškrtnutím príslušného políčka Služby alebo Tovar a kliknutím na tlačítko Služby alebo Tovar .

18.04.2008 Faktúry Môžete vložiť k neskladovej položke do databázy naskenované štyri rôzne obrázky, vo formáte PDF,JPG,GIF,BMP
a potom ich môžete prezentovať na ponukovej webovej stránke . Takže program Vám slúži aj ako internetový reklamný program .


1.Vloženie obrázkov
|Faktúry|->|Nastavenia a služby|->|Služby a neskladové položky|
V riadku položky sú ikonky na uloženie obrázku A , B , C a D do databázy , na ktorú keď kliknete objaví sa
okno na výber súboru na odoslanie do databázy

2.Vzhľad reklamnej prezentačnej internetovej stránky
|Faktúry|->|Nastavenia a služby|->|Služby a neskladové položky|
vo formuláry neskladových položiek je ikonk pre nastavenie "Vzhľadu webstránky služieb" , na ktorú keď kliknete otvorí sa
formulár pre nastavenie nadpisov,informačných textov a popisov labelov k neskladovým položkám , ktoré chcete prezentovať na webe .

3.Informácie o neskladovej položke prezentovanej na webe
|Faktúry|->|Nastavenia a služby|->|Služby a neskladové položky|
V riadku položky je ikonka pre nastavenie textov a zatriedenie do kategórií , na ktorú keď kliknete otvorí sa
formulár pre nastavenie popisov,informačných textov a popisov labelov ku konkrétnej neskladovej položke , ktorú chcete prezentovať na webe .

4.Webovú prezentačnú stránku zobrazíte na Vami zvolenej adrese napríklad www.eurosecom.sk/webs , ktorú budú mať prístupnú aj Vaši zákazníci
a na ktorej nájdu všetky potrebné informácie o Vašich službách , výrobkoch i tovare .
30.03.2008 Faktúry Pri nahrávaní čísla neskladovej položky(služby) v odberateľskej faktúre môžete využiť nápovedu programu .
Pri nahrávaní službovej faktúry ak zadáte správne číslo služby , ktorá je už zabudovaná v číselníku neskladových položiek( ďalej len služieb) ,
program automaticky po odEnterovaní čísla služby doplní názov služby, sadzbu DPH,predajnú cenu bez DPH aj s DPH a mernú jednotku a čaká na zadávanie
množstva . Predajné ceny môžete upraviť pred uložením položky do faktúry .
Kliknitím na ikonku Vyhľadávanie ak je prázdne číslo služby i názov program ponúkne zoznam všetkých služieb .
Ak odEnterujete prázdne číslo služby a do názvu zadáte nejaký text , program automaticky po odEnterovaní názvu ponúkne v tabuľke všetky
položky z číselníka neskladových položiek , ktoré v názve služby obsahujú text zadaný v názve . Kliknutím na ikonku výberu program doplní
názov služby, sadzbu DPH,predajnú cenu bez DPH aj s DPH a mernú jednotku a čaká na zadávanie množstva .
Predajné ceny môžete upraviť pred uložením položky do faktúry .
Ak do čísla služby zadáte hodnotu 0 , program Vám umožní nahrať do názvu,popisu služby ľubovoľný text , ktorým popíšete nečíselníkovú službu ,
ktorú faktúrujete
Keď kliknete na ikonku "Vložiť textový riadok" pri čísle služby , program Vám umožní nahrať pred alebo za službovú položku , ľubovoľný text bez cien,
DPH, mernej jednotky a množstva , ktorý môžete využiť na popis k položke .
29.03.2008 Sklad Pri nahrávaní čísla materiálu v príjemke,výdajke a presunke môžete využiť nápovedu programu .

1.Príjemka
Pri nahrávaní príjemky ak zadáte správne číslo materiálu , ktoré je už zabudované v číselníku materiálových položiek , program automaticky
po odEnterovaní čísla materiálu doplní názov materiálu, sadzbu DPH a mernú jednotku a čaká na zadávanie nákupnej ceny a množstva .
Ak odEnterujete prázdne číslo materiálu a do názvu zadáte nejaký text , program automaticky po odEnterovaní názvu ponúkne v tabuľke všetky
položky z číselníka materiálových položiek , ktoré v názve materiálu obsahujú text zadaný v názve . Kliknutím na ikonku výberu program doplní
názov materiálu, sadzbu DPH a mernú jednotku a čaká na zadávanie nákupnej ceny a množstva .

2.Výdajka,presunka
Pri nahrávaní výdajky a presunky ak zadáte správne číslo materiálu , ktoré je už zabudované v číselníku materiálových položiek , program automaticky
po odEnterovaní čísla materiálu doplní názov materiálu, sadzbu DPH, nákupnú(skladovú) cenu a mernú jednotku a čaká na zadávanie množstva .
Ak pri zadanom čísle materiálu je viac nákupných cien , program v tabuľke ponúkne všetky možnosti .Kliknutím na ikonku výberu program doplní
názov materiálu, sadzbu DPH, cenu a mernú jednotku a čaká na zadávanie množstva .
Ak odEnterujete prázdne číslo materiálu a do názvu zadáte nejaký text , program automaticky po odEnterovaní názvu ponúkne v tabuľke všetky
položky z číselníka materiálových položiek , ktoré v názve materiálu obsahujú text zadaný v názve . Kliknutím na ikonku výberu program doplní
názov materiálu, sadzbu DPH,cenu a mernú jednotku a čaká na zadávanie množstva .
20.03.2008 Všetky podsystémy Nahrávanie IČO dodávateľa alebo odberateľa, ktorý ešte nie je v databáze IČO .
Ak zadáte správne IČO , ktoré je už zabudované v číselníku IČO , program automaticky po odEnterovaní IČO doplní názov firmy .
Ak zadáte IČO firmy , ktorú ešte nemáte zabudovanú v číselníku IČO , program po odEnterovaní IČO nedoplní názov firmy a musíte
firmu nahrať do číselníka IČO , na výber máte viac postupov .

1.Okno nahrávania necháte otvorené a minimalizujete ho na lištu . V hlavnom menu programu prejdete do ponuky
|Faktúry alebo Sklad alebo...|->|Číselníky a údržba|->|Číselník IČO|
Objaví sa formulár číselníka IČO , zvolíte "Vstup novej položky" , nahráte údaje o firme a zvolíte "Uložiť položku" , keď zatvoríte
okno číselníka IČO maximalizujete okno nahrávania a v nahrávaní znovu potvrdíte IČo , program automaticky po odEnterovaní IČO doplní názov firmy .

2.Môžete využiť operatívnu lištu , ktorá je stále v spodnej časti obrazovky a cez ňu máte stéle prístup k najdôležitejším číselníkom , parametrom
a údajom a nemusíte blúdiť cez menu programu , ale jednoducho zvolíte číselník priamo z lišty:

3.Pri popiske "Odberateľ IČO:" vo formuláre nahrávania je ikonka "Vložiť nové IČO do databázy" , po kliknutí na ňu program hneď otvorí nové
okno na vloženie nového IČO do databázy .
19.03.2008 Všetky podsystémy Pri nahrávaní IČO dodávateľa alebo odberateľa, ktorý je už v databáze IČO , môžete využiť nápovedu programu .
Ak zadáte správne IČO , ktoré je už zabudované v číselníku IČO , program automaticky po odEnterovaní IČO doplní názov firmy .
Ak odEnterujete prázdne IČO a do názvu zadáte nejaký text , program automaticky po odEnterovaní názvu ponúkne v tabuľke všetky
položky z číselníka IČO , ktoré v názve firmy obsahujú text zadaný v názve . Kliknutím na ikonku výberu program doplní IČO a názov do vstupného formulára .
Kliknitím na ikonku Vyhľadávanie ak je prázdne IČO i názov program ponúkne zoznam všetkých IČO .
12.03.2008 Faktúry Môžete vložiť k dodávateľskej alebo odberateľskej faktúre do databázy naskenovaný originál dokladu , ktorý nahrávate , vo formáte PDF,JPG,GIF,BMP a potom ho môžete kedykoľvek zobraziť. Takže program Vám slúži ako elektronický archív .

1.Vloženie súboru
|Faktúry|->|Vstup dát|->|Dodávateľské faktúry|->|ikonka Úprava vybraného dokladu| (ku ktorému chcete uložiť originál)
Pri popiske "Účet:" je ikonka na uloženie originálu dokladu do databázy , na ktorú keď kliknete objaví sa okno na výber súboru na odoslanie do databázy

2.Zobrazenie originálu dokladu
|Faktúry|->|Vstup dát|->|Dodávateľské faktúry|
v zozname dokladov je na konci riadku pri každom doklade ikonka Orig ak je súbor uložený , na ktorú keď kliknete otvorí sa prehliadač obrázkov s originálom dokladu , ak nie je súbor uložený ikonka originálu sa nezobrazí .
28.02.2008 Sklad Môžete si zobraziť a vytlačiť zoznam voľných čísiel materiálu , priamo pri nahrávaní príjmu.

1.Postup
|Sklad|->|Vstup dát|->|Príjem zásob na sklad|->|Nová príjemka|
Pri popiske "Číslo materiálu" je ikonka na zobrazenie voľných čísiel materiálu, na ktorú keď kliknete objaví sa okno s výpisom 150-tich voľných čísiel materiálu , po kliknutí na ikonu tlačiarne na hornej lište ho môžete vytlačiť
Po zatvorení okna pokračujete v ďalšej práci.
Počiatočné minimálne číslo materiálu , od ktorého má program vypisovať voľné čísla si nastavíte v parametroch programu Sklad
|Sklad|->|Nastavenia a služby|->|Parametre programu Sklad|
18.02.2008 Sklad Môžete vložiť k príjemke do databázy naskenovaný originál dodávateľského dokladu ( faktúru alebo podladničný doklad ) , z ktorého robíte príjem , vo formáte PDF,JPG,GIF,BMP a potom ho môžete kedykoľvek zobraziť. Takže program Vám slúži ako elektronický archív .

1.Vloženie súboru
|Sklad|->|Vstup dát|->|Príjem zásob na sklad|->|ikonka Úprava vybranej príjemky| (ku ktorej chcete uložiť originál)
Pri popiske "Číslo príjemky:" je ikonka na uloženie originálu príjemky do databázy , na ktorú keď kliknete objaví sa okno na výber súboru na odoslanie do databázy

2.Zobrazenie originálu dokladu
|Sklad|->|Vstup dát|->|Príjem zásob na sklad|
v zozname príjemok je na konci riadku pri každej príjemke ikonka Orig ak je súbor uložený , na ktorú keď kliknete otvorí sa prehliadač obrázkov s originálom dokladu , ak nie je súbor uložený ikonka originálu sa nezobrazí .