Dlhodobý majetok

Program umožňuje evidovať dlhodobý majetok a drobný majetok . Pri dlhodobom majetku program eviduje účtovné aj daňové odpisy . Pri manipulácii s položkou majetku môžete využívať pohyby , ktoré sú zabudované v programe :
-úprava položky majetku
-zaradenie položky majetku
-zvýšenie obstarávacej ceny - technické zhodnotenie položky majetku
-rozdelenie hodnoty položky majetku, potrebné pri odpredaji časti majetku
-vyradenie položky majetku
Program ďalej ponúka evidenciu zaradenia položiek majetku dlhodobého aj drobného na evidenčné karty zamestnancov a kancelárií . Mesačné účtovné odpisy program umožňuje previesť automaticky do podsystému Finančné účtovníctvo . Program ponúka na vytlačenie alebo zobrazenie na obrazovke množstvo výstupných zostáv .

Návrat na obsah

A. Ako začať ???

Skôr než začnete nahrávať doklady musíte nastaviť parametre programu Dlhodobý majetok a naplniť základné číselníky programu . Všetky parametre a číselníky máte prístupné aj priamo z nahrávacích vstupných formulárov cez operatívnu lištu , ale je vhodné pri číselníkoch zauvažovať o hodnotách do nich zadávaných preto doporučujem vytvoriť si číselníky spomínané nižšie skôr než začnete nahrávať prvé doklady
1. Parametre programu Dlhodobý majetok
V menu zvoľte |Dlhodobý majetok|->|Nastavenia a služby|->|Parametre programu Dlhodobý majetok|

DPH č.1: 10 DPH č.2: 19 DPH č.3: 5 DPH č.4: 22
Mena č.1: Sk Mena č.2: Eur Kurz 1/2: 30.1260

Musíte nastaviť základné parametre programu Dlhodobý majetok:
1.Sadzby DPH = program pozná štyry sadzby v prípade , že nie ste plátca DPH môžu byť nulové
2.Mena č. 1 = do 31.12.2008 Sk
3.Mena č. 2 = do 31.12.2008 Eur , od 1.1.2009 tieto hodnoty vymeníte
4.Kurz 1/2 = konverzný kurz

2. Údaje o firme
V menu zvoľte |Dlhodobý majetok|->|Číselníky a údržba|->|Údaje o firme|

IČO: 31514699 DIČ: 2020376402 IČDPH: SK2020376402
Názov firmy: GEOTEX a.s.
Sídlo ulica: Dlhá 521
Sídlo PSČ: 90501 Sídlo mesto: Senica
Telefón: 034 6514421 Fax: 034 6514456 Web: www.geotex.sk
Email 1: ada@geotex.sk Email 2 ada2@geotex.sk Email 3 ada3@geotex.sk
Banka 1 účet: 704546 Banka 1 IBAN: SK56020000000070456 Banka 1 NUM: 0200
Banka 1 názov: VUB Banka 1 sídlo: Senica
Banka 2 účet: 262578907 Banka 2 IBAN: SK56110000000262573 Banka 2 NUM: 1100
Banka 2 názov: TB Banka 2 sídlo: Senica
Banka 3 účet: 2345678 Banka 3 IBAN: SK56747474774747477 Banka 3 NUM: 0900
Banka 3 názov: SLSP Banka 3 sídlo: Senica
Registrovaný: OR Trnava vložka 6789/T

V tomto bode programu musíte nastaviť všetky údaje o Vašej firme .

3. Všeobecné číselníky
Program umožňuje dopĺňat číselníky v priebehu nahrávania dokladov , pre začiatok treba aby každý číselník obsahoval aspoň jednu vetu s nenulovými položkami .

V menu zvoľte |Dlhodobý majetok|->|Číselníky a údržba|->|Číselník IČO| a nahrajte aspoň jedno IČO.
V menu zvoľte |Dlhodobý majetok|->|Číselníky a údržba|->|Číselník stredísk| a nahrajte aspoň jedno stredisko.
V menu zvoľte |Dlhodobý majetok|->|Číselníky a údržba|->|Číselník zákaziek| a nahrajte aspoň jednu zákazku.
V menu zvoľte |Dlhodobý majetok|->|Číselníky a údržba|->|Číselník skupín| a nahrajte aspoň jednu skupinu.
V menu zvoľte |Dlhodobý majetok|->|Číselníky a údržba|->|Číselník stavieb| a nahrajte aspoň jednu stavbu.


4. Odpisové sadzby majetku
V menu zvoľte |Dlhodobý majetok|->|Nastavenia a služby|->|Odpisové sadzby majetku| a nahrajte účtovné a daňové sadzby odpisov majetku .

SADZBY ÚČTOVNÝCH ODPISOV
ODPISOVÁ SKUPINA Doba_odpisu Koeficient 1.rok Koeficient ďalšie roky Koeficient zvýšená cena
1 4 4.00 5.00 4.00
2 6 6.00 7.00 6.00
3 12 12.00 13.00 12.00
4 20 20.00 21.00 20.00
5 20 20.00 21.00 20.00
6 1 1.00 1.00 1.00
SADZBY DAŇOVÝCH ODPISOV
ODPISOVÁ SKUPINA Doba_odpisu Koeficient 1.rok Koeficient ďalšie roky Koeficient zvýšená cena
1 4 4.00 5.00 4.00
2 6 6.00 7.00 6.00
3 12 12.00 13.00 12.00
4 20 20.00 21.00 20.00
5 20 20.00 21.00 20.00
6 1 1.00 1.00 1.00

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.


5. Druhy dlhodobého majetku
V menu zvoľte |Dlhodobý majetok|->|Nastavenia a služby|->|Druhy dlhodobého majetku| a nahrajte druhy dlhodobého majetku , ktoré budete v programe používať .

Druh Popis Parameter1 Parameter2 Uprav Zmaž
22 Samostatné hnuteľné veci 1 1 Zmaž
23 Dopravné prostriedky 1 1 Zmaž
31 Pozemky 1 1 Zmaž
Strana:1 Celkom položiek/strán v celej tabulke:3/1

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.


6. Druhy drobného majetku
V menu zvoľte |Dlhodobý majetok|->|Nastavenia a služby|->|Druhy drobného majetku| a nahrajte druhy drobného majetku , ktoré budete v programe používať .

Druh Popis Parameter1 Parameter2 Uprav Zmaž
1 Druh 1 1 1 Zmaž
2 Druh 2 1 1 Zmaž
3 Druh 3 1 1 Zmaž
Strana:1 Celkom položiek/strán v celej tabulke:3/1

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.


7. Druhy obstarania majetku
V menu zvoľte |Dlhodobý majetok|->|Nastavenia a služby|->|Druhy obstarania majetku| a nahrajte druhy obstarania dlhodobého a drobného majetku , ktoré budete v programe používať .

Obstaranie Popis Účet Parameter2 Uprav Zmaž
1 Stav 395 1 Zmaž
2 Nákup 042 1 Zmaž
3 Z vlastnej činnosti 395 1 Zmaž
8 Iné 395 1 Zmaž
Strana:1 Celkom položiek/strán v celej tabulke:4/1

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.


8. Druhy vyradenia majetku
V menu zvoľte |Dlhodobý majetok|->|Nastavenia a služby|->|Druhy vyradenia majetku| a nahrajte druhy vyradenia dlhodobého a drobného majetku , ktoré budete v programe používať .

Vyradenie Popis Účet Parameter2 Uprav Zmaž
1 Likvidácia 551 1 Zmaž
2 Predaj 541 1 Zmaž
3 Darovanie 543 1 Zmaž
4 Škoda 582 1 Zmaž
5 Iné 395 1 Zmaž
Strana:1 Celkom položiek/strán v celej tabulke:5/1

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.


9. Zoznam kancelárií
V menu zvoľte |Dlhodobý majetok|->|Nastavenia a služby|->|Zoznam kancelárií| a nahrajte Zoznam kancelárií , ktoré budete v programe používať pre evidenciu umiestnenia majetku na osobné karty kancelárie.

Kancelária Popis Parameter1 Parameter2 Uprav Zmaž
1 kancelária 1 1 1 Zmaž
2 kancelária 2 1 1 Zmaž
Strana:1 Celkom položiek/strán v celej tabulke:2/1

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.


10. Zoznam zamestnancov
V menu zvoľte |Dlhodobý majetok|->|Nastavenia a služby|->|Zoznam zamestnancov| a nahrajte Zoznam zamestnancov , ktorých budete v programe používať pre evidenciu umiestnenia majetku na osobné karty zamestnancov.

Os.číslo Meno Priezvisko Titul Uprav Zmaž
1 Ján Novák Zmaž
2 Jana Malinova Zmaž
Strana:1 Celkom položiek/strán v celej tabulke:2/1

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek. Ak používate aj podsystém Mzdy a personalistika program používa databázu zamestnancov z podsystému mzdy a nemusíte ju zadávať v programe majetok .


11. Po zadaní údajov podľa popisu v bodoch 1 až 10 ste pripravený pre nahrávanie dokladov a spracovanie evidencie dlhodobého majetku
V menu zvoľte |Dlhodobý majetok|->|Vstup dát|->|Zoznam dlhodobého majetku| , program zobrazí zoznam položiek dlhodobého majetku a stačením tlačítka "Zaradenie" môžete zaradiť novú položku . Podobne ostatné druhy pohybov majetku , môžete nahrať kliknutím na príslušnú ikonku v riadku s vybranou položkou.
Mesačné odpisy spracujete v bode menu |Dlhodobý majetok|->|Mesačné spracovanie|->|Spracovanie mesačných odpisov majetku| , program vypočíta mesačné odpisy a zobrazí zostavu odpisov za položky majetku a druhy a zoznam mesačných pohybov majetku .Pred tým než začnete nahrávať doporučujem aby ste si prečítali dokumenty :

Čo nové , tipy a triky a Správy pre užívateľov a pozreli si dostupné video pre naše programy na www.eurosecom.sk Video manuál Všeobecné ovládanie

Dozviete sa mnoho užitočných rád a typov ako efektívne a jednoducho pracovať v našom programe .Návrat na obsah