Sklad

Program sklad umožňuje nahrávať a tlačiť príjemky , výdajky a presunky a vytvára mesačné účtovné zostavy potrebné pre evidenciu zásob . Položky prijaté na sklad možno faktúrovať odberateľom v programe Faktúry , ktorý tovarové a materiálové položky na faktúre odpíše zo stavu zásob. Program mesačné pohyby v sklade zaúčtuje do podvojného účtovníctva podľa nastavených účtovných predpisov k skladu a druhu pohybu . Program Faktúry čerpá údaje z programu Sklad , takže materiál prijatý v Sklade môžete faktúrovať v programe Faktúry , ktorý ho pri predaji odpíše zo skladu .

Návrat na obsah

A. Ako začať ???

Skôr než začnete nahrávať príjemky , výdajky a presunky zásob musíte nastaviť parametre programu Sklad a naplniť základné číselníky programu sklad . Všetky parametre a číselníky máte prístupné aj priamo z nahrávacích vstupných formulárov cez operatívnu lištu , ale je vhodné pri číselníkoch zauvažovať o hodnotách do nich zadávaných preto doporučujem vytvoriť si číselníky spomínané nižšie skôr než začnete nahrávať prvé doklady
1. Parametre programu Sklad
V menu zvoľte |Sklad|->|Nastavenia a služby|->|Parametre programu Sklad|

DPH č.1: 10 DPH č.2: 19 DPH č.3: 5 DPH č.4: 22
Mena č.1: Sk Mena č.2: Eur Kurz 1/2: 30
Následujúce číslo:
Príjemky: 1005 Výdajky: 2002 Presunky: 3002
Minimálne číslo materiálu: 1000
Skladové stredisko: 1
Skladová zákazka: 1

Musíte nastaviť základné parametre programu Sklad:
1.Sadzby DPH = program pozná štyry sadzby v prípade , že nie ste plátca DPH môžu byť nulové
2.Mena č. 1 = do 31.12.2008 Sk
3.Mena č. 2 = do 31.12.2008 Eur , od 1.1.2009 tieto hodnoty vymeníte
4.Kurz 1/2 = konverzný kurz
5.Následujúce čísla príjemky,výdajky,presunky = program automaticky čísluje doklady od týchto hodnôt , nesmú byť nulové
6.Minimálne číslo materiálu = program umožňuje zobraziť 150 voľných čísel materiálových položiek pri nahrávaní dokladov
a začína od tejto hodnoty
7.Skladové stredisko a zákazka = musi byť v číselníkoch stredísk a zákaziek a program ich používa ako predvolené pri
nahrávaní dokladov v záhlaví , môžete ich samozrejme pri nahrávaní dokladov meniť .

2. Údaje o firme
V menu zvoľte |Sklad|->|Číselníky a údržba|->|Údaje o firme|

IČO: 31514699 DIČ: 2020376402 IČDPH: SK2020376402
Názov firmy: GEOTEX a.s.
Sídlo ulica: Dlhá 521
Sídlo PSČ: 90501 Sídlo mesto: Senica
Telefón: 034 6514421 Fax: 034 6514456 Web: www.geotex.sk
Email 1: ada@geotex.sk Email 2 ada2@geotex.sk Email 3 ada3@geotex.sk
Banka 1 účet: 704546 Banka 1 IBAN: SK56020000000070456 Banka 1 NUM: 0200
Banka 1 názov: VUB Banka 1 sídlo: Senica
Banka 2 účet: 262578907 Banka 2 IBAN: SK56110000000262573 Banka 2 NUM: 1100
Banka 2 názov: TB Banka 2 sídlo: Senica
Banka 3 účet: 2345678 Banka 3 IBAN: SK56747474774747477 Banka 3 NUM: 0900
Banka 3 názov: SLSP Banka 3 sídlo: Senica
Registrovaný: OR Trnava vložka 6789/T

V tomto bode programu musíte nastaviť všetky údaje o Vašej firme .

3. Všeobecné číselníky
Program umožňuje dopĺňat číselníky v priebehu nahrávania dokladov , pre začiatok treba aby každý číselník obsahoval aspoň jednu vetu s nenulovými položkami .

V menu zvoľte |Sklad|->|Číselníky a údržba|->|Číselník IČO| a nahrajte aspoň jedno IČO.
V menu zvoľte |Sklad|->|Číselníky a údržba|->|Číselník stredísk| a nahrajte aspoň jedno stredisko.
V menu zvoľte |Sklad|->|Číselníky a údržba|->|Číselník zákaziek| a nahrajte aspoň jednu zákazku.
V menu zvoľte |Sklad|->|Číselníky a údržba|->|Číselník skupín| a nahrajte aspoň jednu skupinu.
V menu zvoľte |Sklad|->|Číselníky a údržba|->|Číselník stavieb| a nahrajte aspoň jednu stavbu.

4. Sklady materiálu a tovaru
V menu zvoľte |Sklad|->|Nastavenia a služby|->|Sklady materiálu a tovaru| a nahrajte aspoň jeden sklad.

SkladNázov skladuDruh skladuÚčet zásob UpravZmaž
1 Sklad 1 1 11200 Zmaž
2 Sklad 2 1 11210 Zmaž

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.
Po kliknutí na ikonku "Zmaž" môžete vymazať vybranú vetu.
Položku "Účet zásob" program používa pre účtovanie MáDať príjmu a Dal výdaja , protiúčet berie zo skladových pohybov.
Položka "Druh skladu" program používa na rozdelenie pohybov podľa druhu a môžete ňou zoskupovať sklady .

5. Materiálové a tovarové položky
V menu zvoľte |Sklad|->|Nastavenia a služby|->|Materiálové a tovarové položky| a nahrajte aspoň jednu položku číselníka materiálu.

Voľné čísla materiálu
Č.materiáluNázov materiálu Sadzba DPHPCena bez DPHPCena s DPHMJ T1T2T3UpravZmaž
1001 tehla 19 0.00 0.00 ks 0 0 0 Zmaž

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.
Položky "T1,T2,T3" sú zatiaľ nevyužité.

6. Skladové pohyby materiálu a tovaru
V menu zvoľte |Sklad|->|Nastavenia a služby|->|Skladové pohyby materiálu a tovaru| a nahrajte minimálne tieto pohyby materiálu a tovaru.

Číslo pohybuNázov pohybuDruhUCM UCDParametre UpravZmaž
2 Prijem z faktúr 1 11200 11100 1234567 Zmaž
3 Prijem v hotovosti 1 11200 11100 5 Zmaž
5 Presun 5 11200 11200 123456 Zmaž
10 Výdaj materiálu 6 50100 11200 1234567 Zmaž
13 Predaj materialu 6 50400 11200 123456 Zmaž

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.
Po kliknutí na ikonku "Zmaž" môžete vymazať vybranú vetu.
Položka "Druh pohybu" znamená 1 až 4=príjmové pohyby , 5=presun , 6 až 9=výdajové pohyby.
Položku "UCM" program používa pre účtovanie MáDať výdaja , protiúčet berie z číselníka skladov.
Položku "UCD" program používa pre účtovanie Dal príjmu , protiúčet berie z číselníka skladov.
Položka "Parametre" je zatiaľ nevyužitá.

7. Počiatočný stav skladov
V menu zvoľte |Sklad|->|Nastavenia a služby|->|Počiatočný stav skladov| a nahrajte počiatočné stavy materiálu a tovaru napríklad v takomto tvare.

Vyhľadávanie Vymazanie všetkých položiek Import údajov z TXT
SkladČ.materiáluNázov materiáluCenaMnožstvoMJUpravZmaž
101 1001 tehla bf 25.00 100.000 ks Úprava vybranej položky Zmaž
101 1002 tehla ccc 34.00 200.000 ks Úprava vybranej položky Zmaž
101 1003 cement 290.00 20.000 q Úprava vybranej položky Zmaž
101 1004 piesok 340.00 30.000 q Úprava vybranej položky Zmaž
101 1005 tehla gg 27.00 200.000 ks Úprava vybranej položky Zmaž
101 1099 Autolekarnicka 990.00 5.000 ks Úprava vybranej položky Zmaž

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.
Po kliknutí na ikonku "Zmaž" môžete vymazať vybranú vetu.
Význam jednotlivých položiek je zrejmý z popisov v hlavičke.
Tabulka nad položkami slúži na vyhľadávanie , keď zadáte hodnotu do položky nad príslušným popisom a odkliknete "Hľadať" program vyhľadá a zobrazí všetky vety z tabulky , ktoré vyhovujú zadanej hodnote . Keď odkliknete "Všetko" program zobrazí všetky vety tabuľky .
Ikonky v pravom hornom rohu vyhľadávacej oblasti slúžia na úplné vymazanie všetkých viet v tabuľke počiatočných stavov a na import údajov z textového súboru , takže bez problémov môžete preniesť stavy skladov z doteraz používaných programov.

8. Po zadaní údajov podľa popisu v bodoch 1 až 7 ste pripravený pre nahrávanie príjmu , výdaja a presunu a spracovanie skladovej evidencie
V menu zvoľte |Sklad|->|Vstup dát|->|Príjem zásob na sklad| , program zobrazí zoznam príjemok a voľbou "Nová príjemka" môžete začať nahrávanie . Podobne výdaj a presun zásob.


Pred tým než začnete nahrávať doporučujem aby ste si prečítali dokumenty :

Čo nové , tipy a triky a Správy pre užívateľov a pozreli si dostupné video pre naše programy na www.eurosecom.sk Video manuál Všeobecné ovládanie

Dozviete sa mnoho užitočných rád a typov ako efektívne a jednoducho pracovať v našom programe .Návrat na obsah