Faktúry

Program Faktúry umožňuje vytvoriť a tlačiť odberateľské a dodávateľské faktúry , vnútropodnikové faktúry a dodacie listy . Položky faktúr môžete kombinovať z číselníka služieb a neskladových položiek a číselníka tovaru , ktorý čerpá údaje z programu Sklad , takže materiál prijatý v Sklade môžete faktúrovať v programe Faktúry , ktorý ho pri predaji odpíše zo skladu .
Z dodávateľských faktúr a odberateľských faktúr jedným kliknutím myšou vytvorí pokladničný doklad na úhradu . Z nahratých dokladov vytvorí mesačný zoznam s rozpisom DPH a zaúčtuje doklady do podvojného účtovníctva .Faktúry môžete tlačiť na tlačiareň alebo posielať cez e-mail vo formáte PDF .
Vytvorené odberateľské faktúry program automaticky zapisuje do knihy odberateľských faktúr , z ktorej môžete vytvoriť upomienku nezaplatených faktúr a po zapísaní úhrad môžete vytvoriť saldokonto odberateľských úhrad a faktúr .

Návrat na obsah

A. Ako začať ???

Skôr než začnete nahrávať doklady musíte nastaviť parametre programu Faktúry a naplniť základné číselníky programu . Všetky parametre a číselníky máte prístupné aj priamo z nahrávacích vstupných formulárov cez operatívnu lištu , ale je vhodné pri číselníkoch zauvažovať o hodnotách do nich zadávaných preto doporučujem vytvoriť si číselníky spomínané nižšie skôr než začnete nahrávať prvé doklady
1. Parametre programu Faktúry
V menu zvoľte |Faktúry|->|Nastavenia a služby|->|Parametre programu Faktúry|

DPH č.1: 10 DPH č.2: 19 DPH č.3: 5 DPH č.4: 22
Mena č.1: Sk Mena č.2: Eur Kurz 1/2: 31.11111
Následujúce číslo:
Príjmového pokl.dokladu: 1005 Výdajového pokl.dokladu: 2002
Následujúce číslo:
Odber.faktúry: 71008 Dodav.faktúry: 81004 Objednávky: 99001 Predfaktúry: 98001
Dodacieho listu: 97002 Vnútropodnikovej faktúry: 66003
Druh faktúry: 1 0=textová, 1=službová, 2=tovarová
Zaokrúhlenie faktúry: 0 0=zaokrúhli na 1, 1=zaokrúhli na 0.1, 2=zaokrúhli na 0.01
Hlavná pokladnica: 21100 zadajte číslo účtu
Totožné číslo Dokladu a Faktúry,Dodacieho listu... 0 1=áno,0=nie
Fak.stredisko: 1
Fak.zákazka: 101
Fak.sklad: 107

Musíte nastaviť základné parametre programu Faktúry:
1.Sadzby DPH = program pozná štyry sadzby v prípade , že nie ste plátca DPH môžu byť nulové
2.Mena č. 1 = do 31.12.2008 Sk
3.Mena č. 2 = do 31.12.2008 Eur , od 1.1.2009 tieto hodnoty vymeníte
4.Kurz 1/2 = konverzný kurz
5.Následujúce čísla odberateľských , dodávateľských a pokladničných dokladov = program automaticky čísluje doklady od týchto hodnôt , nesmú byť nulové
6.Druh faktúry = druh faktúry 0=textová, 1=službová, 2=tovarová , ktorý budete najčastejšie používať pre vytváranie dokladov . Pri textovej zadávate záhlavie , text faktúry a hodnoty základov DPH , DPH a celkovej hodnoty faktúry . Pri službovej faktúre vyberáte po zadaní údajov záhlavia ( IČO,dátum vytvorenia , splatnosti , konštantný symbol...) jednotlivé položky faktúry z číselníka služieb , rovnako pri tovarovej vyberáte položky faktúry z číselníka tovaru a program položky odpíše zo stavu zásob skladu , ktorý je nastavený ako fakturačný v parametroch programu Faktúry.
7.Zaokrúhlenie faktúry = program pred vytlačením faktúry zaokrúhli hodnotu DPH na 0.1 Sk a celkovú hodnotu faktúry podľa nastavenia v parametroch 0=zaokrúhli na celé 1, 1=zaokrúhli na 0.1, 2=zaokrúhli na 0.01
8.Hlavná pokladnica = pri automatickom vytvorení pokladničného dokladu k faktúre ju program nastaví ako pokladnicu do alebo z ktorej sa uhrádza faktúra .
9.Totožné číslo Dokladu a Faktúry,Dodacieho listu... = program čísluje doklady automaticky podľa nastavenia v parametroch preto je výhodné ak ztotožníte číslo dokladu s číslom faktúry,variabilným číslom,číslom dodacieho listu alebo číslom vnútropodnikovej faktúry , podľa typu dokladu . Ak sa rozhodnete číslovať samostatne musíte nastaviť tento parameter na hodnotu 0 , potom ale musíte dávať pozor na to aby čísla neboli podvojné . Silne doporučujeme ponechať hodnotu tohoto parametra na 1.
10.Fakturačné stredisko a zákazka = musi byť v číselníkoch stredísk a zákaziek a program ich používa ako predvolené pri
nahrávaní odberateľských dokladov v záhlaví , môžete ich samozrejme pri nahrávaní dokladov meniť .
11.Fakturačný sklad = musí byť v číselníku skladov a program ho používa na odpisovanie zásob pri faktúrovaní
tovaru z číselníka materiálu a tovaru.

2. Údaje o firme
V menu zvoľte |Faktúry|->|Číselníky a údržba|->|Údaje o firme|

IČO: 31514699 DIČ: 2020376402 IČDPH: SK2020376402
Názov firmy: GEOTEX a.s.
Sídlo ulica: Dlhá 521
Sídlo PSČ: 90501 Sídlo mesto: Senica
Telefón: 034 6514421 Fax: 034 6514456 Web: www.geotex.sk
Email 1: ada@geotex.sk Email 2 ada2@geotex.sk Email 3 ada3@geotex.sk
Banka 1 účet: 704546 Banka 1 IBAN: SK56020000000070456 Banka 1 NUM: 0200
Banka 1 názov: VUB Banka 1 sídlo: Senica
Banka 2 účet: 262578907 Banka 2 IBAN: SK56110000000262573 Banka 2 NUM: 1100
Banka 2 názov: TB Banka 2 sídlo: Senica
Banka 3 účet: 2345678 Banka 3 IBAN: SK56747474774747477 Banka 3 NUM: 0900
Banka 3 názov: SLSP Banka 3 sídlo: Senica
Registrovaný: OR Trnava vložka 6789/T

V tomto bode programu musíte nastaviť všetky údaje o Vašej firme .

3. Všeobecné číselníky
Program umožňuje dopĺňat číselníky v priebehu nahrávania dokladov , pre začiatok treba aby každý číselník obsahoval aspoň jednu vetu s nenulovými položkami .

V menu zvoľte |Faktúry|->|Číselníky a údržba|->|Číselník IČO| a nahrajte aspoň jedno IČO.
V menu zvoľte |Faktúry|->|Číselníky a údržba|->|Číselník stredísk| a nahrajte aspoň jedno stredisko.
V menu zvoľte |Faktúry|->|Číselníky a údržba|->|Číselník zákaziek| a nahrajte aspoň jednu zákazku.
V menu zvoľte |Faktúry|->|Číselníky a údržba|->|Číselník skupín| a nahrajte aspoň jednu skupinu.
V menu zvoľte |Faktúry|->|Číselníky a údržba|->|Číselník stavieb| a nahrajte aspoň jednu stavbu.

4. Materiálové a tovarové položky
V menu zvoľte |Faktúry|->|Nastavenia a služby|->|Materiálové a tovarové položky| a nahrajte aspoň jednu položku číselníka materiálu a tovaru. Z týchto položiek potom môžete vyberať pri zadávaní položiek tovarovej faktúry alebo dodacieho listu .

Voľné čísla materiálu
Č.materiáluNázov materiálu Sadzba DPHPCena bez DPHPCena s DPHMJ T1T2T3UpravZmaž
1001 tehla 19 0.00 0.00 ks 0 0 0 Zmaž

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.
Položky "T1,T2,T3" sú zatiaľ nevyužité.

5. Služby a neskladové položky
V menu zvoľte |Faktúry|->|Nastavenia a služby|->|Služby a neskladové položky| a nahrajte aspoň jednu položku číselníka Služieb a neskladových položiek. Z týchto položiek potom môžete vyberať pri zadávaní položiek tovarovej faktúry alebo dodacieho listu .

Export do XML súboru Vzhľad webstránky služieb
Č.službyNázov služby Sadzba DPHPCena bez DPHPCena s DPHMJ T1 => zaškrtnuté budú vo WEB ponuke T2T3ObrázkyUpravZmaž
1 Doplňujúce informácie na WEB stránku Doprava a žeriav 19 10.00 11.90 km 0 0 0 Uloženie obrázku A do databázy Uloženie obrázku B do databázy Uloženie obrázku C do databázy Uloženie obrázku D do databázy Zmaž
2 Doplňujúce informácie na WEB stránku Doprava betón 19 40.00 47.60 km 0 0 0 Uloženie obrázku A do databázy Uloženie obrázku B do databázy Uloženie obrázku C do databázy Uloženie obrázku D do databázy Zmaž
3 Doplňujúce informácie na WEB stránku Stavebné práce 19 1.00 1.20 0 0 0 Uloženie obrázku A do databázy Uloženie obrázku B do databázy Uloženie obrázku C do databázy Uloženie obrázku D do databázy Zmaž

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.
Položka "T1" zaškrtnutie slúži na označenie položiek číselníka , ktoré budú prezentované na webovej ponukovej stránke , ktorá je súčasťou programu Faktúry .
Doplňujúce informácie o každej položke číselníka na WEB stránku môžete doplniť cez ikonku Doplňujúce informácie na WEB stránku pri názve položky .
Ku každej položke číselníka môžete doplniť 4 obrázky vo formáte PDF,JPG,BMP,GIF alebo PNG , ktoré budú prezentované na webovwj stránke . Obrázky doplníte cez ikonky Uloženie obrázku A do databázy
Položky "T2,T3" sú zatiaľ nevyužité.
V tomto číselníku môžete nastaviť aj popis webovej ponukovej stránky , ktorá je súčasťou tohoto programu a umožní Vám prezentovať Vaše výrobky a služby na Internete .

6. Druhy odberateľských dokladov
V menu zvoľte |Faktúry|->|Nastavenia a služby|->|Druhy odberateľských dokladov| a nahrajte typy odberateľských dokladov , ktoré budete v programe používať .

DruhNázov Typ Položka Druh faktúry 1=odberateľská faktúra, 2=dodací list, 3=vnútropodniková faktúra
 11=odber.faktúra DOPRAVA, 12=dodací list DOPRAVA, 13=vnútropodniková faktúra DOPRAVA ParametreVSTRVZAKCFAK UpravZmaž
31100 Materiálová faktúra 1 31100 0 0 0 Zmaž
31110 Službová faktúra 1 31110 0 0 0 Zmaž
31160 Faktura DOPRAVA 11 31160 60 6000 0 Zmaž
88801 Dodací list 2 88801 0 Zmaž
88802 Vnútropodniková faktúra 3 88802 2 201 0 Zmaž
99901 Dodací list DOPRAVA 12 99901 0 0 0 Zmaž
99902 Vnútropodniková faktúra DOPRAV 13 99902 60 6000 0 Zmaž

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.
Druh dokladu = u odberateľských faktúr , doporučujem číslo odberateľského účtu , u dodacích listov , predfaktúr a vnútropodnikových faktúr nejaké celé číslo s rovnakým počtom miest ako účet odberateľských faktúr.
Typ dokladu = Položka Druh faktúry 1=odberateľská faktúra, 2=dodací list, 3=vnútropodniková faktúra 11=odber.faktúra DOPRAVA, 12=dodací list DOPRAVA, 13=vnútropodniková faktúra DOPRAVA .
Parameter = zadajte číslo odberateľského účtu používaného v účtovníctve.
VSTR,VZAK = u vnútropodnikových dokladov výnosové stredisko a zákazka , nákladové stredisko a zákazka sa zadáva pri tvorbe dokladu do záhlavia.
CFAK = zatiaľ nevyužité.

7. Druhy dodávateľských dokladov
V menu zvoľte |Faktúry|->|Nastavenia a služby|->|Druhy dodávateľských dokladov| a nahrajte typy dodávateľských dokladov , ktoré budete v programe používať .

DruhNázovDruhParametre UpravZmaž
32100 Dodavatelska faktura 1 1 Zmaž

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.
Druh dokladu = u dodávateľských faktúr , doporučujem číslo dodávateľských účtu používaného v účtovníctve.
Typ dokladu = Položka Druh faktúry 1=dodávateľská faktúra .
Parameter = zadajte číslo dodávateľského účtu .
Položky "T1,T2,T3" sú zatiaľ nevyužité.

8. Druhy pokladníc
V menu zvoľte |Faktúry|->|Nastavenia a služby|->|Druhy pokladníc| a nahrajte typy pokladníc , ktoré budete v programe používať na úhradu faktúr.

DruhNázov Typ Položka Typ pokladnice 1=účtovná pokladnica, 2=platby faktúr a záloh DOPRAVA, 9=registračná pokladnica DOPRAVA Parametre UpravZmaž
21100 Pokladnica Sk 1 1 Zmaž
21110 Pokladnica Sk2 1 1 Zmaž
21160 Reg.pokladnica Doprava 9 1 Zmaž

Po kliknutí na ikonku "Uprav" môžete upravovať vybranú vetu a meniť hodnoty jej položiek.
Druh pokladnice = u pokladníc , doporučujem číslo pokladničného účtu používaného v účtovníctve.
Typ pokladnice = 1=účtovná pokladnica, 2=platby faktúr a záloh DOPRAVA, 9=registračná pokladnica DOPRAVA Položka Typ pokladnice 1=účtovná pokladnica, 9=registračná pokladnica DOPRAVA
Parametre = sú zatiaľ nevyužité zadajte číslo 1.
Položky "T1,T2,T3" sú zatiaľ nevyužité.


9. Po zadaní údajov podľa popisu v bodoch 1 až 8 ste pripravený pre nahrávanie dokladov a spracovanie evidencie faktúr
V menu zvoľte |Faktúry|->|Vstup dát|->|Kniha odberateľských faktúr| , program zobrazí zoznam faktúr a stačením tlačítka "Nový doklad" môžete začať nahrávanie . Podobne ostatné druhy dokladov.


Pred tým než začnete nahrávať doporučujem aby ste si prečítali dokumenty :

Čo nové , tipy a triky a Správy pre užívateľov a pozreli si dostupné video pre naše programy na www.eurosecom.sk Video manuál Všeobecné ovládanie

Dozviete sa mnoho užitočných rád a typov ako efektívne a jednoducho pracovať v našom programe .Návrat na obsah